JDA Software ökar sin lokala närvaro med fler partner

JDA Software ökar sin satsning i Sverige genom att etablera ett nordenkontor och arbeta för att komma närmare sina kunder. Partnerjakten är igång!

Johan Reventberg, JDA Software
Johan Reventberg, JDA Software.

Johan Reventberg gillar vad han ser. Han är chef för JDA Software norra Europa, som precis har slagit upp dörrarna till sitt nya, nordiska kontor. Det är inte bara det faktum att bolaget efter nästan 15 år i Sverige har eget kontor som gläder honom. Även bolagets finanser och affärsmässiga framtidsutsikter är vackra.

– Det är en otrolig utveckling inom logistik och supply chain just nu. Den största utmaningen för oss är att hitta personer att rekrytera, säger han.

En annan utmaning, som han dock inte ser som särskilt stor, är att hitta partner. Bolaget har nämligen satt en ny partnerstrategi som i stort går ut på att bygga ut nätverket, för att öka sin lokala närvaro.

Ger ni er in i ett nytt kundsegment i och med den nya strategin?
– Nej, det handlar mer om att kunna ta bättre hand om de kunder vi har, även om vi givetvis också förväntar oss en del merförsäljning, säger han.

Den stora basen av kunder finns i segmentet företag som omsätter från en halv miljard och uppåt). Det är företag i segmentet från en halv miljard upp till 4-5 miljarder som nu ska få mer uppmärksamhet från JDA Software, främst via partner.

– Det finns ett uppdämt behov hos dem av att kunna etablera personliga kontakter med oss. Många leverantörer centraliseras ju hårdare runt om i Europa, men det är många kunder som vill ha en lokalt förankrad kontakt. Det är det vi vill jobba upp nu, säger han.

Så nya partner välkomnas. Men vad krävs för att bli partner till er?
– I första hand är det ju att ha kompetensen och den djupa förståelsen inom logistik och i synnerhet på lagersidan. Man känner ganska fort om de har det eller om de bara vill agera återförsäljare.

JDA Software har en stark tillväxt. Målet förra året låg på 50 procents ökning. De landade på 75. I år ska man åter växa med 50 procent, enligt målbilden. Och det verkar inte som att Johan tror att det ska bli några större problem. Bara han hittar rätt folk att jobba med.

Post Comment