Jes Kongsmark – En visionär man där ”inte den bästa” blir ”bättre än den bästa”

[PÅ STAN MED] Under en underbar sensommar dag när Stockholm visar sig från sin bästa sida så träffar vi Arrows halvt om halvt nye MD Jes Kongsmark för en lunch på den idylliska, danskinspirerade lilla krogen P & B Smörrebröd på Drottninggatan 79.

Att vi säger Halvt om halvt beror på att Jes faktiskt hunnit med att leda den svenska delen av det globala företaget ECS-Arrow sedan årsskiftet 2015-2016 och att vi valde just denna plats är såklart inte någon slump för som namnet förtäljer så har Jes Danska rötter och vad passar då bättre än en traditionsenlig dansk anrättning.

Jes Kongsmark Arrow IT-kanalen
Jes Kongsmark, MD Arrow

Kulturell hybridlösning

Arrow ECS är en värdeadderande distributör som levererar kompletta IT-lösningar för mindre, medelstora och stora företag och organisationer och Genom att agera rådgivare för både leverantörer och återförsäljare, ser företaget till att förenkla processer, skräddarsy lösningar och säkerhetsställa att Arrows partners utvecklar sina affärer.

Ett ord som under senaste åren blivit lite av ett modeord just när det kommer till tekniska lösningar av alla dess slag är Hybrid. Vi pratat om hybrid diskar, -moln, -infrastrukturer med mera och under vårt möte med Jes så dyker ännu en term på detta område upp och detta i form av en kulturell Hybridlösning. För med sina danska rötter och ett ledarskap som delvis formats därav har Jes lyckats lyfta ut russinen från våra båda kulturer och skapa en perfekt plattform att växa på.

  • Danskar har många gånger en mer bestämd dagordning där man är vana att peka med hela armen och ta snabba beslut. I Sverige tar besluten traditionellt lite längre tid och involverar flera personer. Att kunna hitta de bästa delarna ur båda dessa kulturella sett att arbeta och samtidigt ha en flexibilitet att kunna vara mer åt det ena håller när det behövs för att sedan omedelbart växla över till motsatt tankesätt när detta krävs gör att både jag och mitt team kan arbeta på effektivast möjliga sätt, berättar Jes.

Just tankarna på ett komplett Team är även något som Jes ofta återkommer till där han lyfter upp sina medarbetare på ett sätt som visar på såväl bred kunskap och djup ödmjukhet. Här finns inga tankar på att visa sig som nummer ett, en som kan allt, utan Jes har snarare en unik förmåga att se och hitta sina medarbetares styrkor för att sedan dra nytta av dessa när så behövs.

  • Jag är i grunden tekniskt utbildad men har ingen fullständig gymnasial utbildning utan har lärt mig mycket längs min yrkesrelaterade resa. En av de viktigaste saker som jag har lärt mig under dessa år är att det alltid kommer att finnas personer som är bättre än jag på olika områden och detta ser jag som en tillgång för företaget. Kan jag sedan föra dessa olika mjuka tillgångar närmare våra målbilder så skapar vi lite av en företagskultur där 1+1 blir 3 vilket i slutändan både gynnar oss men framför allt även gynnar våra partners och kunder.

Erfarenhet från IBM

Jes kommer närmast från IBM där han under en sexton års period haft ett flertal olika roller och befattningar såväl på nordisk som på global nivå. Under dessa år har Jes lärt sig oerhört mycket om hur ett företag bör drivas och utvecklas och dessa kunskaper har han som grund för sin ledarroll på Arrow. Detta handlar då inte bara om att ta vara på det positiva utan även att undvika det negativa.

  • En mycket viktig del som jag tagit med mig under mina år, och som delvis redan fanns inom Arrow, är öppenheten inom organisationen. Vi ser varandra som resurser och det finns ingen rivalitet mellan avdelningar eller kontor. Som ett exempel på detta så kan vi i Sverige se siffror och resultat i Danmark och om något sticker ut lite extra så behöver vi bara lyfta luren eller skicka ett mail och fråga hur de gjorde för att nå dit. Detta skapar en stark samhörighet och ett effektivt arbetssätt
  • En annan del som jag lärt mig och som jag försöker eftersträva är just möjligheten att skapa en kulturell blandning och då inte bara mellan Sverige och Danmark, trots att detta så klart är den enklaste. Under en period på IBM så arbetare jag i Australien och på ett av våra kontor så fanns här en mix av personer från flera olika länder och kulturer samt även med olika trosuppfattningar. Trots detta så förekom det aldrig frågor om varifrån någon kom utan allt som spelade roll var vad individen kunde tillföra förtaget sett till unik kompetens och denna tanke eller känsla är något som jag sträva efter att uppnå även här.
  • Nu vill jag dock vara tydligt och säga att detta inte är något helt unikt och att det bara är genom mig som Arrow ska fortsätta växa. För även när vi ser historiskt på vår position på den svenska marknaden så har Arrow mer eller mindre alltid haft en stabil stomme. Vi har inte alltid ökat men vi har samtidigt inte heller backat, trots att marknaden generellt tidvis gjort det och detta är en enorm styrka.

Envis naturmänniska

Under vårt samtal så är det två egenskaper hos Jes som hela tiden lyser igen och den är envisheten kombinerat med målmedvetenhet, både sett till hans yrkesroll men även sett till hans privata sida. Under hela Jes liv så finns tydliga mål och en strävan att då dit, eller längre.

  • Hela mitt liv har mer eller mindre varit fyllt av utmaningar, både privat och på jobbet. Då resultat är väldigt viktigt för mig så har kombinationen av att söka nya utmaningar med tydliga resultatmål hela tiden drivit mig att utvecklas.
  • När jag var yngre så kunde min envishet och resultatfokusering lätt ta en oönskad vändning mot ren irritation när saker inte blev som jag ville eller målen inte nåddes inom det tidsspann som jag hade önskat. Men med ökad ålder så har detta bytts ut och kompletterats med erfarenhet och jag kan idag släppa delar som jag ser inte går att genomför, i varje fall för stunden. Jag hittar helt enkelt nya vägar mot målet.

När Jes inte jobbar så har han olika sätt att koppla av och ladda om batterierna på och många av dessa är kopplade mot egen motion och naturen. Under sommaren har han bland annat klarat av cykelvasan. Dessutom så tycker Jes om att vandra där de Svenska fjällen har ett klart försprång jämtemot den danska slätten.

  • Att byta det traditionella arbetet mot någon som inte har någon som helts koppling till mitt jobb och där jag under några timmar eller dagar kan släppa allt runt omkring mig är en stor anledning till att jag kan bibehålla motivationen på just jobbet. Det änder även att jag under denna tid kan hitta lösningar eller alternativa vägar på problem som jag annars tankemässigt fastnat i.

Nästa mål

Just strävan efter nya utmaningar och resultatorienterade livsstil ligger även som grund för Jes kommande mål när det gäller Arrow. För trots att företaget går presterar mycket starka resultat över mer eller mindre alla områden så har Jes en klar vision om att kunna dubblera antalet anställda på bara ett par års tid.

– trots att det låter enkelt och primärt enbart är förknippat med positiva ord när ett företag expanderar och växer så ställer det även oerhörda krav på oss som företag. Vi måste hitta rätt personer för rätt uppgift för att kunna fortsätta garantera våra högt ställda krav gentemot våra kunder och partners. Ett sätt som vi jobbar på för att lyckas med detta är samarbeten med högskolor och universitet och sedan så får vi inte glömma vår egen utbildningsdel där vi till stora delar kan komplettera och höja kompetensnivån på rätt personer ”in house” så att säga, avslutar Jes.

Frågor:

Bor:                  Sigtuna

Familj:              Fru och två barn; flicka som är 19 och en pojke som är 12

Karriär:            Jag är i grunden en tekniker som inte har gått några högre studier utan fortlöpande utbildad mig när så krävts för min yrkesroll. Detta har lett mig genom bland annat 16 extremt lärorika år på IBM och nu inför en av mina mest intressanta utmaningar; att leda Arrow mot en ny framtid

Antal uppkopplade enheter:         Oj svår fråga och ett antal som hela tiden ökar. Jag hugger till med 20+ men det är säkert betydligt fler än så…

Gillar:               Min grundfilosofi bygger på utmaningar vilka är direkt kopplade mot resultat

Ogillar:             jag har mycket svårt för oärlighet i alla dess former

Talang:             som jag nämnt så har jag ingen direkt talan, men det är nog så att det är min starta kraft mot nya utmaningar och strävan efter resultat som är min största talang

Nästa planerade resa:            Nästa resa blir jobbrelaterad då jag ska till Boston för ett partnerevent inom kommande veckor.

Post Comment