Julakatalogen i en ny app – del i Julas digitala strategi

Nu kommer en ny Jula-app som ett steg i Julas övergripande digitalisering.

– Vår digitala strategi kommer att ge en moderniserad och förändrad form av kommunikation. Appen är en Julakatalogen i en ny app – del i Julas digitala strategi 1lösning som vi tror har potential att uppfattas som en klassisk katalog, säger Jonas Järrenfors, Julas Marketing Director.

Allt blir dock inte digitalt. Trycksaker kommer att ha en plats i Julas marknadsföring även i framtiden.

– När den klassiska Julakatalogen nu finns tillgänglig i vår app kommer vi samtidigt att lansera en ny typ av katalog för Jula. Man kan säga att den är ett mellanting mellan katalog och magasin som kommer ges ut fyra gånger per år i samband med respektive säsongsstart, dvs. vår, sommar, höst och vinter. I den här katalogen fokuserar vi mer på vad som är säsongsrelevant för våra kunder och bidrar med inspiration och fördjupande reportage, säger Jonas Järrenfors.

Som en del i den digitala utvecklingsresan finns även Julas nya e-handel, med lansering senare under våren 2017.

– Vi ser givetvis ett stort behov och det pågår ett hårt arbete med vår e-handelslösning för att möta det behovet. Samtidigt är vi noggranna med att Julas e-handel ska bidra till vår totala affär och kunna leverera resultat från dag ett, säger Jonas Järrenfors.

Jula är ett gediget retail-företag med rötterna i postorderhandeln. Med den nya appen och den nya e-handelslösningen håller Jula fast i rötterna men tar samtidigt viktiga steg för att möta den framtida kundens behov. Jula har levererat starka resultat under många år och den nya digitala strategin ska utveckla lönsamheten också framöver.

– Vi slår oss inte till ro med att bara leverera resultat kortsiktigt, vi jobbar även hårt med att utvecklas för att kunna möta den framtida kundens behov på bästa sätt, säger Jonas Järrenfors.