Sommarrepris: Kanalhjälten Load

[publicerades först 150226] Ni är alla hjältar i kanalen. Ni slåss mot rörliga mål, kämpar för att pressa upp marginalen en tiondel här och en tiondel där. Knådar om affärsmodeller, bygger nya strukturer, organisationer. För att orka med detta krävs en hjältes mod, envishet och styrka. Under två veckor lyfter Henrik Rådmark fram 12 återförsäljare som under 2014 lyckades särskilt bra. Men kom ihåg – vi ser er alla.

Kim Quarnström, Load Solutions
Kim Quarnström, vd Load Solutions.

Load Solutions växer i omsättning, antal anställda och antal kontor. Motorn heter Big data. Nu handlar en stor del av arbetet om att få kunder att se möjligheterna med analys, berättar vd Kim Quarnström.

Big data är med och driver Load-koncernens tillväxt rejält, enligt Load Solutions vd Kim Quarnström. Han påpekar att det är svårt att bedöma hur mycket de kommer att växa under 2014, eftersom en stor del – så mycket som 30 procent – av försäljningen sker i december [efter att detta skrivs]. 

– Men vi ser en god tillväxt inom våra kärnområden som är Big data och infrastrukturlösningar för hög tillgänglighet till information, säger han.

Mer personal, fler kontor

Under 2014 har man växt även på personalsidan, från 34 till 41 personer. Den Malmö-baserade koncernen har etablerat ett kontor i Stockholm och man har skapat två nya affärsområden.

Så, det går bra nu, som man säger.

– Ja, vi ser en lönsamhet som är betydligt högre än 2013 då vi ändå låg på en ganska bra nivå, säger Kim.

De två nya affärsområdena säger självfallet också något om hur han ser den fortsatta utvecklingen för koncernen. Det handlar dels om managerade tjänster (MSP-tjänster), dels om molnbaserade tjänster för analys. MSP-tjänster handlar inte om bröd- och smör-tjänster i stil med serverkapacitet eller e-post. Där går det knappast att skapa någon lönsamhet, i synnerhet inte på lång sikt, resonerar Kim.

– Nej, vi fokuserar även där på det som är vår kärna och som handlar om analys, om att skapa värde ur den information som företagen sitter på och vid det här laget har lärt sig att hantera på ett bra sätt. 

– Nästa steg är just att utvinna så mycket värde som möjligt ur informationen.

Analysinsikt främsta utmaningen

Här formuleras också den främsta utmaningen för 2015. Att få företag att inse vilka möjligheter de har att skapa värde ur sin information. Kim berättar hur han under ett runda-bords-samtal med affärschefer under hösten fick bekräftat det han egentligen redan visste. Nämligen att de som är anvariga för verksamheten vet vad de vill åstadkomma med hjälp av befintlig information, men de vet inte hur de ska göra det.

– Och it-folk vet hur man kan göra men inte vad verksamheten behöver. Det här glappet måste vi se till att brygga över, säger Kim.

För att lyckas med det ser han att det ställs ökande krav på att känna till och förstå kundernas verksamheter. 

Vilken var årets största överraskning?

– Det var nog att konjunkturen inte vände tidigare, som många trodde. Det har bland annat gjort att många företag drar lite på besluten vilket skapar längre säljprocesser. 

Kim tar förvisso inte själv upp det men nog torde utmärkelsen av EMC, under leverantörens kund- och partnerträff i november, också ha överraskat honom. Han fick nämligen en personlig utmärkelse för Årets affärsman. 

– Det var förstås väldigt kul, men jag vill nog understryka att framgångarna kommer av hela gruppens arbete. Dessutom var vi ju som bolag nominerat till utmärkelsen Årets partner, säger han.

Hur ska en leverantör jobba för att fungera riktigt bra som partner till er? 

– De måste ännu mer våga arbeta med mindre, nischade partner. Det är lätt att vända sig till stora, breda aktörer för att få en del av de volymer de genererar, men på lite sikt kommer det att försvinna eftersom de funktioner som många av produkterna köps för i allt högre grad kommer att köpas direkt ur något moln. 

– Och då är det integratörerna med hög specialistkunskap och nära kundrelationer som kommer att stå för en större del av försäljningen. HR

Load / fakta

Inriktning: Leverantör av it-infrastruktur med fokus på big data, analys och särsilt kritiska it-miljöer. Koncernen består av bolagen Load Solution (EMC), Load System (IBM) och Load Finance.
Vd: Kim Quarnström (Load Solutions AB)
Omsättning: > 200 msek
Ägare: Privat
Antal anställda: 41
Antal kontor: 3

4 höjdpunkter under 2014

  1. Sju nya anställda
  2. Ett nytt kontor (Stockholm)
  3. Två nya affärsområden 
  4. 20-procentig tillväxt

Post Comment