Kaspersky ökar fokus på B2B – och stänger nordenkontoret

Leif Jensen, Kaspersky Lab
Leif Jensen, nordenchef hos Kaspersky Lab.

Kaspersky sätter större tyngd på företagssidan, stärker partnernätverket och bygger ett nordiskt säljteam baserat i Köpenhamn. Samtidigt stängs nordenkontoret i Stockholm.

Kaspersky har ny nordenchef. Han klev på för tre månader sedan och pratar nu med IT-Kanalen om leverantörens nya fokus och de förändringar som sker i organisationen.

Hans namn är Leif Jensen och hans uppdrag som nordenchef hos Kaspersky handlar om att öka andelen b2b-affärer. Eller rättare, dra nytta av den ökande efterfrågan inom det segmentet, som han själv uttrycker det.

– Vi har sett en stor ökning där på europeisk nivå och i synnerhet sedan vi lanserade nya produkter i september som bland annat adresserar cyberhot i samband med finansiella transaktioner, säger han och tillägger att det handlar om såväl smb- som enterprise-segmenten.

Ser gärna partner inom finans

Partnernätverket kommer att stärkas, skulle man kunna säga. Dels vill leverantören fördjupa samarbetet med de partner som redan finns i nätverket, dels söker man nya.

– Det rör sig främst om sådana partner som arbetar inom finansbranschen, men även tillverkande industrier, säger han.

Är b2b ert nya huvudfokus nu?

– Det är vårt nya väldigt viktiga fokus. Men det innebär inte att vi drar ner på retail-affären. Den är fortfarande väldigt viktig för oss. Men den stora ökningen sker inom b2b-segmentet.

Sker några förändringar i er partnerstrategi?

– Nej, vi behåller vårt 100-procentiga kanalfokus och kommer att hjälpa våra partner att bli starkare inom b2b. I Danmark ökar vi nätverket och i Norge och Finland bygger vi i princip upp nya partnernätverk.

För Kasperskys egen del innebär Leif Jensens tillträde en betydande förändring. Kontoret i Stockholm stängs.

– Vi kommer att bygga ett starkt säljteam baserat i Köpenhamn som ska arbeta över hela Norden med operativ support från vårt europeiska huvudkontor, säger Lars. Jag bor i Danmark så det var ett logiskt beslut att fortsätta bygga på vår närvaro här och ha teamet nära mig.

– Vi kommer att vara fyra personer här inledningsvis.

Post Comment