Kaspersky öppnar nätbutik för partner mot smb

Kasperska Lab har öppnat en butik på nätet för sin smb-svit Small Office Security. Men det är inte leverantören som tar affären, utan den partner kunden väljer.

Kaspersky vill underlätta för sina partner som säljer mot mindre företag och har öppnat en nätbutik. I butiken kan kunder köpa leverantörens säkerhetspaket för mindre företag, men det är alltså inte Kaspersky som tar affären, utan den partner som kunden väljer i samband med köpet.

Martijn van Lom, Kaspersky Lab
Martijn van Lom, Norden- och Benelux-chef hos Kaspersky Lab.

Martijn van Lom, chef för Norden och Benelux på Kaspersky Lab, förklarar bakgrunden till butiken:

– Många småföretag köper hellre säkerhetsprogram avsedda för konsumenter eftersom de är mer användarvänliga än företagslösningar. Dessutom kan du själv köpa konsumentprodukter på nätet vilket passar småföretagare som ofta gör dessa inköp på kvällar eller helger.

– Nackdelen är att du då inte får ett skydd som är anpassat efter ett företags säkerhetsbehov, samtidigt som det ofta blir dyrare att köpa flera enskilda konsumentprogram. Vår nya nätbutik underlättar helt enkelt för småföretag att handla rätt sorts skydd.

Ur ett partnerperspektiv är tanken också att det här ska skapa en möjlighet till merförsäljning för återförsäljaren, antingen i form av ytterligare produkter eller tjänster.

Än så länge deltar tolv partner i Norden och Benelux. Martijn van Lom berättar att de väljer ut partner noga. De som deltar i upplägget måste vara ”helt bekväma med att jobba med smb-kunder” och det krävs en väl etablerad relation med Kaspersky.

Varför tar ni inte affärerna själv?

– Vi arbetar nära kanalen och för oss spelar det ingen roll om det handlar om enterprise- eller smb-affärer. Vi ber våra partner att engagera sig i oss och då måste också vi ge dem affärsmässiga fördelar.

– Ja, det är ett annorlunda förhållningssätt jämfört med våra konkurrenter, men om du har en kanalstrategi anser jag att du måste följa den.

Förhoppningarna är höga på det nya upplägget. Men några siffror vill inte Martijn avslöja.

Är det aktuellt att inkludera fler produkter i nätbutiken?

– Än så länge är Kaspersky Small Office Security vårt fokus, men vi har planer på att lägga till ytterligare b2b-produkter. Men vi kommer inte att addressera större kunder genom nätbutiken, eftersom deras behov och förutsättningar skiljer sig och bland annat kräver mer presalestöd.

 

Post Comment