Kaspersky-partner får skarpare verktyg för virtuella miljöer

Med en ny lösning från Kaspersky Lab ska valet inte längre behöva stå mellan säkerhet och prestanda i virtuella miljöer. Löftet är att ge både och. Partnern Edge IT välkomnar nyheten.

Martin Andersson, Edge IT
Martin Andersson, vd för Edge IT.

Martin Andersson, vd på Edge IT, har kanske inte suttit och bitit på naglarna, men han uppskattar verkligen nyheten från sin leverantör Kaspersky Lab som kallas Light agent och är en del av Kaspersky Security for Virtualization.

Det blir snabbt väldigt tekniskt om vi ska ge oss in på förklaringen till varför den har det namnet. Men sammanfattningsvis handlar det om att lösningen arbetar på en nivå i systemet som gör att säkerheten ökar, utan att prestandan går ner som med tidigare lösningar.

Så här förklarar Martin nyttan:

– Den virtuella världen har traditionellt inneburit antingen en stark prestandabelastning om skydd har installerats i varje virtuella instans, eller en bristande funktionalitet och monitorering av skyddet vilket ges med [de nya] lightagenterna.

– Detta ger alltså möjligheten att få både ökad funktionalitet och monitorering utan att för den skull göra avkall på prestanda.

På vilket sätt gynnar det era affärer?
– Helt enkelt genom att det ger oss möjlighet att leverera bättre säkerhet och bättre skydd i virtuella miljöer, säger Martin.

Och vilken är nyttan ur ett kundperspektiv??
– Att införa ett skydd mot skadlig kod i större virtuella miljöer oavsett om det rört sig om servar eller klienter har inneburit en balansakt mellan säkerhet och prestanda. Kaspersky light agent kräver endast en dedikerad virtuell skanningserver installerad på varje virtuell värddator.

– Dessutom handlar virtualisering mycket om att optimera utnyttjande av systemresurser och det här är ytterligare ett steg i rätt riktning för våra kunder, eftersom det innebär att kunderna kan få en ökad säkerhet utan att göra avkall på prestanda.

Leverantören kommer att fortsätta erbjuda Kaspersky Security for Virtualization Agentless – som för tillfället enbart är tillgängligt för VMware-miljöer – som en effektiv lösning för datacenter och servermiljöer utan internetåtkomst, samt i situationer som kräver en stadigt hög konsolideringsnivå och automatiskt skydd av varje ny virtuell maskin, enligt ett pressmeddelande.

– Det finns ingen universallösning för alla nätverk, så genom att erbjuda en kombination av virtualiserade säkerhetsalternativ för de tre största virtuella plattformarna i världen ser vi till att våra kunder fortsätter vara skyddade – samtidigt som de får högsta möjliga avkastning från sina investeringar i virtualisering, säger Nikolay Grebennikov, CTO på Kaspersky Lab i ett officiellt uttalande.

Post Comment