Katrín Olga Jóhannesdóttir och Vesa Suurmunne har utsetts till nya ledamöter i styrelsen för Advania

[KVINNOR PÅ KANALEN] Katrín Olga Jóhannesdóttir, född 1962, är ordförande i Isländska handelskammaren, vice ordförande i Islands tillväxtforum, styrelseledamot i Icelandair Group, medlem av Akur Invests investeringskommitté och medlem av förvaltningsrådet för Reykjavik Universitet.

Katrín Olga Jóhannesdóttir och Vesa Suurmunne har utsetts till nya ledamöter i styrelsen för Advania 1Hennes tidigare erfarenheter från ledande befattningar i näringslivet omfattar bl.a. Skipti, Siminn, Navision Software Island och styrelserepresentation i Advania, Centralbanken på Island, Sirius IT, Skjárinn, Ja, Ölgerdin Egill Skallagrimsson och Icepharma. Katrin Olga har en kandidatexamen i ekonomi från Islands Universitet och en magisterexamen i ekonomi från Odense universitet.

Vesa Suurmunne, född 1955, är VD för Nordic Mezzanine Advisers Limited. Hans tidigare erfarenheter från ledande befattningar i näringslivet omfattar bl.a. Hambro European Ventures, Hambros Bank Limited, Arctos Asset Management och den finska industrialiseringsfonden. Vesa har en magisterexamen från Tekniska Högskolan i Helsingfors samt en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Helsingfors.

Styrelsen i Advania består av ordförande Thomas Ivarson och ledamöterna Birgitta Stymne Göransson, Bengt Engström, Katrín Olga Jóhannesdóttir och Vesa Suurmunne. Mer information finns tillgänglig på www.advania.com/about .

Thomas Ivarson, styrelseordförande kommenterar: 
”Vi är väldigt glada över att få Katrín Olga och Vesa ombord. De har omfattande erfarenhet från affärer och styrelsearbete och stor insyn i Advanias nyckelmarknader. De kommer att bidra stort med sin kunskap om styrelsearbete och har expertis som stödjer vår vision om att fortsätta växa genom att erbjuda våra kunder IT-tjänster som skapar värde för våra kunder. Jag välkomnar dem till vårt team.”