KeyMan är ledande på kundnöjdhet i Sverige

I Radars stora leverantörkvalitetsundersökning 2019 hamnade KeyMan i topp på att skapa kundnöjdhet bland konsultleverantörer inom IT. 

KeyMan är ledande på kundnöjdhet i Sverige 1KeyMan är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2019 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning.
I slutet av varje år genomför Radar en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. I år deltog över 1 000 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet och kundvärde.

-Resultaten i Radar Leverantörskvalitet 2019 visar att när kundintimitet, partnerskap och värde är i fokus så förlorar de stora globala och flera av de som är upptagna i stora konsolideringar. Det som tycks premieras 2019 är närhet till kund och kundens affär och verksamhet, säger Hans Werner, VD Radar.

De företagen som ligger i kategorin “ledande” är de som av kunderna skiljer sig avsevärt från genomsnittet vad gäller att skapa kundvärde och hög kundnöjdhet.

-Vi är givetvis otroligt stolta och glada över att få det här kvittot på det hårda arbete vi lägger ned dagligen för att överträffa våra kunders förväntningar. Det här visar att vår arbetsmetodik är uppskattad hos kunderna samt att kompetensen vi levererar motsvarar våra kunders förväntningar säger Mats Mårtensson VD på KeyMan.