Kina attackerar bakdörrar, Wi-Fi-maskar och andra prognoser för 2017

2017 är nästan här. Människor blickar framåt mot det nya året och för cybersäkerhetsexperter innebär detta oundvikligen att fundera över vilka hot vi kommer att behöva brottas med inom en snar framtid.

Nya osäkra enheter blir säkerhetsrisker. Och så vidare. Och så vidare. Så om du är en person som gillar att spela om pengar – det är detta du ska satsa på under 2017:

  • Kina kommer att öka cyberspionaget i USAIT-Kanalen.se

Det var Ryssland som skapade rubrikerna kring cyberspionage under 2016, bland annat tack vare deras inblandning i det amerikanska presidentvalet. Men Kina – och inte minst utsikterna att de, med hjälp av cyberattacker, kommer att försöka nosa reda på skandaler och information om den tillträdande regeringen – är faktiskt den huvudsakliga aktören som USA behöver oroa sig för när det gäller cyberattacker.

 

  • Vi får se fler DDoS-attacker från internet of things

Mirai-botnätets attacker mot Dyn verkade överraska många. Jag tror att själva chocken – det är så jag tolkar den enorma mediebevakning som attackerna genererade – är en biprodukt av att människor antingen missförstår eller underskattar det hot som de många osäkra IoT-enheterna står för.

  • Debatten om bakdörrar kommer att skölja över Europa

Kryptering är en av få motvikter till de säkerhetsrisker som finns i den digitala infrastrukturen som vi kan förlita oss på idag. Det är en oerhört viktig komponent av säkerhetsarbetet, och används för att skydda så gott som all information som vi väljer att förmedla eller dela med oss av digitalt. Genom att använda kryptografiska metoder för att skydda information som är lagrad eller överförs kan man lita på att informationen förblir skyddad från nyfikna ögon, spioner, brottslingar, och även från företag.

  • Någon kommer att skapa den första Wi-Fi-masken

Vi kan få se skapandet av “Wi-Fi-maskar” – en typ av skadlig kod som kan sprida sig snabbt genom ett stadsområde med Wi-Fi för att infektera routrar. Man kan beskriva det som att en infekterad enhet innehåller skadlig kod som försöker kopiera sig själv till andra routrar via Wi-Fi-anslutningar. När en router blir infekterad försöker masken helt enkelt att hitta fler sårbara routrar att replikera sig till.

  • Människa och maskin kommer att dominera cybersäkerhet

Traditionell skadlig kod blir mindre och mindre effektiv gentemot den typ av endpoint-lösningar vi använder idag. Du kanske inte tror det baserat på några av de fruktansvärda säkerhetsincidenter som skapade rubriker under 2016. Men det är sant. Det handlar inte bara om skadlig kod längre.