Knowit når nya målgrupper med Power BI

Microsofts lansering av BI-paketet Power BI för Office 365 bör definitivt ses som mer än en marginell händelse inom segmentet. För Knowit Decision innebär tillskottet en möjlighet att möta nya kunder.

Office 365 Power BIOffice 365-komplementet som Microsoft lanserade igår är högst välkommet hos Knowit Decision. Det innebär bland annat att de kan nå inte bara flera kunder, utan en helt ny målgrupp. Det säger Magnus Hillman som är affärsansvarig på bolaget i Göteborg.

Det är nog värt att notera att de är en så kallad lanseringspartner till Microsoft i det här sammanhanget, men Magnus påpekar att de arbetar med BI-lösningar från en mängd olika leverantörer och ser sig som oberoende rådgivare.

Nå, vad betyder lanseringen av Power BI för er?
– För små och medelstora företag kan vi bredda vårt erbjudande inom Business Intelligence. Normalt arbetar Knowit primärt med stora företag inom Business Intelligence, med Power BI når vi även mindre företag.

Vilka andra plattformar eller leverantörer jobbar ni med när det gäller BI?
– Knowit arbetar med samtliga ledande plattformar inom Business Intelligence. Vi följer kundernas behov avseende kompetens på de olika plattformarna och ser till att vi är utbildade på de programvaror kunderna väljer.

– Då vi arbetar med och kan samtliga plattformar arbetar vi därför som oberoende rådgivare för våra kunder.

Kommer det att påverka hur ni jobbar med BI-lösningar?
– Detta innebär att vi kommer att kunna leverera även mindre lösningar till mindre kunder. Vi når nya målgrupper. Vi erbjuder nu också snabbare lösningar till mindre företag.

– Power BI kommer att fungera som en dörröppnare för fler kunder inom Business Intelligence samt ett enkelt steg för mindre företag att få ut sin data för informationsdelning i bolaget.

För vilken typ av kunder eller projekt passar det här bäst respektive mindre bra?
– Bäst passar det kunder som redan idag har Microsoft Office 365. Det passar sämre för de kunder som har Office 2007, här finns nu ett större incitament för uppgradering.

– Det passar också sämre för företag eller projekt som av olika skäl inte kan använda molnlösningar för lagring av data.

Vad betyder det här ur ett lönsamhetsperspektiv?
– Power BI kan vara mycket attraktivt för vissa företag då driftkostnaden är inbakad i månadsavgiften. Direkta kostnader knutna till att ha en inhouse it-avdelning, it-miljö, infrastruktur och tillhörande drift existerar inte. Investeringsviljan hos våra kunder bör därför öka och därför fler affärsmöjligheter för Knowit.

Ger det främst större affärer eller tror du att ni kommer att kunna få fler affärer?
– I huvudsak fler affärer.

Vad behöver ni göra för att kunna sälja det här på ett bra sätt? Krävs utbildning, ny personal?
– Det är fortfarande vår kärnkompetens kring beslutstöd som gäller för att skapa kundnytta, att hjälpa kunden ta bättre beslut baserat på sin egen information. Power BI är bara ett nytt verktyg för denna process! Vi förstärker dock bolagets redan höga kompetens inom Microsoft ytterligare både genom utbildning och rekrytering.

Läs mer

Microsoft vill göra Excel till BI-kung med Power BI

Post Comment