Konftel storsatsar i Finland och Baltikum tillsammans med Brightstar

Den globalt ledande tillverkaren av konferenstelefoner och videomötesutrustning, Konftel, storsatsar på Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Konftel storsatsar i Finland och Baltikum tillsammans med Brightstar 1
Jon Grundström, Country Manager Finland & The Baltic Countries på Brightstar

Satsningen görs tillsammans med distributören Brightstar.

– Vi har samarbetat framgångsrikt med Brightstar i övriga Norden i många år, så när vi nu vill satsa hårdare i den här regionen var valet av distributionspartner ganska givet, säger Jörgen Rönnqvist, Area Sales Manager Nordics and Baltics på Konftel.

Kontorslandskapen och arbetsformerna förändras i snabb takt med många nya små mötesrum, så kallade huddle rooms, och fler och mer spontana distansmöten. I kombination med en växande medvetenhet om att affärsresandet har negativ inverkan på miljön och en ny generation medarbetare som är digitalt fostrade, ökar efterfrågan på smarta och tillförlitliga distansmötesprodukter i Finland och Baltikum.

Stor marknadspotential

– Jag vet att Konftels breda portfölj av produkter har en stor marknadspotential i vår region, säger Jon Grundström som är Country Manager Finland & The Baltic Countries på Brightstar. Det finns stora behov av att uppgradera mötesrummen i samtliga länder vi verkar i och utvecklingen går fort just nu. Det ska bli roligt att tillsammans med nordens starkaste tillverkare av distansmöteslösningar se till att vi nu kan möta marknadens stora efterfrågan.

Konftels senaste konferenstelefon, Konftel 800, är redan belönad med en Red Dot Design Award, vilket också kommer att ha stor betydelse i den aktuella regionen där design är en viktig faktor. Det faktum att Konftel 800 kan styras från den egna mobilen via appen Konftel Unite, är viktigt på den mobilt mogna marknaden. Konftel 800 utgör även basen i videolösningen Konftel C50800 Hybrid som stödjer beteendet Bring Your Own Meeting – att användaren tar med sig sin laptop med valfri collaboration-app till mötesrummet.

– Det nya flaggskeppet Konftel 800 med tillhörande videopaket kommer att vara en viktig produkt för att profilera hela spannet av lösningar för mötesrum av olika storlekar. Vi ska även ta vara på alla erfarenheter vi har med oss från Brightstars framgångsrika arbete med Konftel i övriga Norden. När vi nu täcker in hela Norden och Baltikum kan vi öka vår servicegrad ytterligare gentemot de av våra återförsäljare som verkar på flera av dessa marknader, säger Jon Grundstrom, Country Manager Finland & The Baltic Countries på Brightstar.