Konica Minolta lanserar Workplace Hub, världens mest intelligenta plattform för framtidens arbetsplats

Konica Minolta introducerar ”Workplace Hub” – en ny, innovativ IT-produkt som samlar teknik i en enda centraliserad plattform.

Workplace Hub har utvecklats för framtidens arbetsplatser, stora som små, för att underlätta deras digitala omvandling. Version ett av Workplace Hub, tillgänglig från och med hösten 2017, hjälper dig hantera en växande IT-komplexitet genom mer effektiva och resultatinriktade metoder för att samordna alla de verktyg, tjänster och enheter som används av moderna organisationer.

Konica Minolta lanserar Workplace Hub, världens mest intelligenta plattform för framtidens arbetsplats 1
Konica Minolta samarbetar med Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, Sophos, Canonical och BrainTribe för att skapa framtidens IT-lösningar för företagsvärlden.

Denna nya plattform representerar nästa fas i Konica Minoltas långa historia inom innovation, understryker dess position på IT-marknaden och möjliggör för företaget att möta affärskundernas ständigt växande behov.  Genom att fungera som en central hubb som förenklar organisationens IT-hantering ger Workplace Hub effektivitetsvinster och minskar de totala kostnaderna för IT-hantering och tjänster, samtidigt som den i realtid ger tillgång till databaserade insikter som kan användas för att förbättra affärsprocesserna.

Med Workplace Hub skapas ett ”ekosystem” för ledning och koordinering av ett helt IT infrastruktursystem, ett system där redan existerande IT-strukturer kombineras med nya tekniska lösningar. På så vis erbjuder Workplace Hub en central instrumentbräda som med 360 graders synlighet för hela företagets IT-användningsmönster möjliggör enkel hantering och optimering av systemen.
I plattformens produktplan ingår dessutom framtida integrering av IoT, artificiell intelligens, intelligent edge och beslutsstödskapacitet, allteftersom detta blir mer centralt för morgondagens affärsmiljö. Med detta nya kognitiva lager av organisatoriska insikter uppnås en intuitiv förståelse av omvärlden som ger dina medarbetare möjlighet att samarbeta bättre och fatta smarta, datadrivna beslut på ett enklare och effektivare sätt.

Branschens bästa maskinvara, säkerhets- och IT-lösningar tack vare globala partnerskap med Hewlett Packard Enterprise, Sophos och Microsoft. Ytterligare tjänster från Canonical och BrainTribe bidrar med de fördelar som open source och avancerad datahantering ger, något som underlättar en effektiv digital omvandling av ett företag.

Dennis Curry, som är direktör och chef för affärsinnovation och FoU vid Konica Minolta, säger så här om plattformen: “Workplace Hub kommer att utvecklas till en heltäckande plattform för de tjänster och den kapacitet som framtidens arbetsplats kräver. Det innebär att företag kan utveckla och hantera sina IT-lösningar i takt med att affärsbehoven förändras. Plattformen förenklar dagens IT-operationer och banar väg för spännande nya integreringar som AI och intelligent edge på ett sätt som kommer att göra den central i framtidens digitala organisation.”

Detta strategiska språng ger Konica Minolta möjlighet att leverera mer heltäckande lösningar för digital omvandling, samtidigt som vi fortsätter förvalta vårt arv när det gäller att erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna på företagsmarknaden som helhet.
”Arbetsplatsen förändras idag snabbare än någonsin, och digital omvandling blir allt viktigare både för ett företags överlevnad och dess framtida framgångar” säger Shoei Yamana, vd och operativ chef vid Konica Minolta Inc. ”Med Workplace Hub kan företag av alla storlekar inte bara åstadkomma en effektiv omvandling, utan också rusta sig för framtiden och nästa våg av tekniska innovationer som redan börjar dyka upp i affärsmiljön.”

Första versionen av Workplace Hub version kommer att vara tillgänglig från hösten 2017 för organisationer som söker en hanterad tjänst i storföretagsklassen till överkomligt pris.

Du hittar mer information om lanseringseventet, huvudtalare och paneldiskussioner på workplacehub.konicaminolta.com.