Konsten var en del av bygget

Länge har vi vetat att kultur och konst i alla dess former gör oss människor gott.

Konsten var en del av bygget 1Det är inte bara bra för vårt psykiska välmående, det öppnar även våra sinnen som människor. Det gör att vi ser saker på nya sätt och kanske till och med gör att vi kan relatera till saker som annars inte hade varit lika självklara. Men nu finns det saker som tyder på att det finns ytterligare oväntade effekter och det är minst sagt oväntat för de allra flesta att läsa om.

I ett stor byggprojekt ingår det massor med olika medarbetare som har olika roller och en roll som har blivit allt mer framträdande på de senaste åren är den som skapar det visuella uttrycket inomhus. Allt fler har blivit klara över att inomhusmiljön är viktigt för oss människor. Och det är få människor idag som tvivlar på att inomhusmiljön inte bara påverkar vårt sätt att arbeta utan också vår motivation.

Påverkar personalen

Det har skrivits om företag som har renoverat sina kontor och efterföljande kunnat se en uppgång i produktivitet hos sin personal. Detta är något som allt fler företag har fått upp ögonen för. Och inte bara just för produktivitetens skull utan också för att få motiverade medarbetare som blir glad av att vara på jobbet. Det sägs nämligen att inredningen och däribland detaljer som blommor, tavlor och färger påverkar oss människor i högre utsträckning än vad man tidigare trott.

Om man har en personalstyrka som arbetar på ett mycket sterilt kontor där varken mysfaktorn eller inredningen är något att ropa hurra för så blir sannolikt också produktiviteten bland medarbetarna därefter. Det kan tyckas banalt att något så simpelt som inredning som tavlor, mattor etc. kan ha så stor effekt, men faktum är, om man man tittar på stora företag runt om i världen, att det investeras allt mer i pingisbord, sköna sittkuddar och tavlor. Och även om de flesta företag alltid har haft tavlor är både sittkuddar och pingisbord relativt nya fenomen i personalmatsalarna hos de flesta.

Det är något som kan tyda på att allt fler företag ser vikten av att skapa en miljö som medarbetarna trivs i. Trenden blir extra tydlig om tittar på företag som säljer inredning på internet så som Mynewart.se exempelvis som säljer tavlor. Mynewart.se säljer alla typer av tavlor och sannolikt är många kunder också företag. När allt kommer omkring spelar inredningen alltså en stor roll och har en positiv inverkan på vårt humör och inte minst på vår motivation.