Kontract vill få företagsförvärvs-marknaden att IT-mogna

Trots Sveriges generellt höga IT-mognad är det värre ställt bland hur IT hanteras i samband med företagsförvärv, M&A.

Kontract vill få företagsförvärvs-marknaden att IT-mogna 1
Kristian Franzén

Trots att 50–60 procent av synergieffekterna vid förvärv möjliggörs, direkt eller indirekt, av IT så beaktas IT-aspekten väldigt sent i M&A-processen. Nu har IT- och managementkonsulten Kontract gjort det till sin mission att hjälpa näringslivet med just detta, och intensifierar utbildningsarbetet för att bidra till en ökad mognad i svenska företagsförvärv.

Kontract har de senaste åren hjälpt till med både IT-integration och -separation i många stora företagsförvärv och har på så sätt utvecklat både hög kompetens på M&A-området och på nära håll kunnat studera hur mogen den svensk företagsmarknaden är för förvärv. Tyvärr är slutsatsen att svenska företag, trots att de i verksamheterna ofta har en hög IT-mognad, alltjämt inte har kommit riktigt lika långt när det kommer till hur ett företagsförvärv bör gå till i en digital värld.

– I snitt har 50–60 procent av de synergieffekter som man räknar med att göra vid sammanslagningar en tydlig koppling till IT. IT är redskapet som används för övrig integration efter en genomförd transaktion, och ju mer digitaliserad verksamheten är desto mer är detta en nyckel. Men för att kunna realisera de värdena krävs det att IT-aspekten kommer upp på agendan tidigare i processen än vad som görs i dag. Svenska företag måste mogna i det här, annars riskerar det att skada vår svenska digitala självbild, säger Kristian Franzén, vd på Kontract.

Kontract vill få företagsförvärvs-marknaden att IT-mogna 2
Christer Bergmark och Ulrika Sjöblom på Kontract

För att råda bot på missuppfattningar om vikten av att inkludera IT tidigt i M&A-transaktioner kommer Kontract nu att intensifiera ett utbildningsarbete i frågan. Första steget är att lansera IT för M&A som en ny paketerad tjänst i sitt erbjudande, något som få andra konsultbolag – om ens något – har fokuserat på.

– Någon måste ju våga ta det första steget för att uppmärksamma den här kunskapsluckan, och vi har inte sett någon annan som verkligen har tagit det till sig att hjälpa näringslivet på det här sättet. Själva verksamheten är ju inget nytt för oss, men nu kommer vi fokusera mer på utbildningen kring den, säger Kristian Franzen på Kontract.

Att IT är eftersatt vid företagsförvärv bekräftas av flera andra studier, både i Sverige och internationellt. Revisions- och affärsrådgivningsbyrån PWC presenterade nyligen en undersökning där 85 procent av cheferna på säljsidan i M&A-bolag svarade att hanteringen av IT hade kunnat förbättras avsevärt i deras senaste företagsförvärv.

I samma undersökning svarade 70 procent av cheferna på köpsida att IT var den del av företagsförvärsprocessen som hade störst utvecklingspotential.

– Det är verkligen ett utbrett problem att IT-frågan inte finns på bordet när sammanslagningen börjar diskuteras. Det är anledningen till att vi jobbat hårt för att få upp frågan på agendan i flera år, och nu tar nästa steg i det arbetet, säger Kristian Franzén.