Kriminalvården tar det digitala ledarskapet inom offentlig sektor – Consids största uppdrag hittills

Under början av maj trädde Consids ramavtal med Kriminalvården i kraft, vilket blev Consids största avtal någonsin.

Kriminalvården tar det digitala ledarskapet inom offentlig sektor - Consids största uppdrag hittills 1
Jonas Kappling, chef för Applikationsutveckling på Kriminalvården

Consid blir därmed myndighetens huvudsakliga IT-konsultpartner med syftet att tillsammans och långsiktigt leverera innovativa och effektiva digitaliseringslösningar. Avtalet löper initialt över en treårsperiod med möjlighet till ett års förlängning.

Kriminalvården står inför en digital förändringsresa med många nya utmaningar samtidigt som alla befintliga applikationer måste fungera varje dag. Behovet av extern kompetens är stort och ett ramavtal upprättas därför med IT-konsultbolaget Consid där syftet är att skapa ett flexibelt, nära och långsiktigt partnerskap.

Avtalet blir Consids största sedan starten 2000. Enligt Jonas Kappling, chef för Applikationsutveckling på Kriminalvården, föll valet på Consid bland annat tack vare de innovativa och effektiva digitaliseringslösningar som konsultbolaget erbjuder i kombination med långsiktigheten och det strategiska arbetet avseende utbildning och kompetens som bolaget bedriver.

– Upphandlingen har varit ett viktigt steg i resursförsörjningsstrategin för Kriminalvårdens IT, genom att skapa förutsättningar för att gå från upphandling av enskilda konsulter till ett mer långsiktigt samarbete. Consid som primär konsultpartner kommer att ha insikt i och bidra till våra strategier och i slutändan vår vision om “Bättre ut”, menar Kappling.

Det är i huvudsak inom området applikationsutveckling som Consid bistår Kriminalvården med resurser i form av primär IT-konsultpartner, men detta långsiktiga partnerskap innebär även möjligheter för Kriminalvården att avropa allt från systemkonsulter, projektledare och utvecklare till interaktionsdesigners och arkitekter.

Från Consids sida är man mycket nöjd med samarbetets långsiktiga agenda, där man ser fram emot att kunna erbjuda kompetens och kunskap för att hjälpa myndigheten att ta det digitala ledarskapet inom den offentliga sektorn.

– Vi är mycket nöjda över att få möjligheten till ett långsiktigt samarbete med Kriminalvården i denna omfattning, och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att ta fram effektiva digitala lösningar för att utveckla verksamheten. Den kompetens som Consid besitter inom applikationsutveckling har utvecklats mycket på senare tid vilket gjort att vi idag kan leverera ett av landets bästa erbjudanden inom området. Vi ser nu fram emot att ta myndighetens digitala förändringsresa till en ny nivå, säger Peter Hellgren, vd på Consid.

Ramavtalet upprättades i början på maj och löper initialt under tre år med möjlighet till ett års förlängning.