2018: Året då det hybrida molnet slår igenom?

[KRÖNIKA] Vi som länge arbetat med infrastruktur slås av att utvecklingen de senaste åren gått snabbare och snabbare, och att infrastrukturen blir allt mer komplex.

2018: Året då det hybrida molnet slår igenom? 1
Peter Källviks, Nordenchef Nutanix

Företag har verksamhet i flera länder och datainsamlingen sker från en mängd olika enheter. Konkurrensen gör också att det inte finns något utrymme för avbrott, och det är livsnödvändigt att följa med i den tekniska utvecklingen. Att hantera denna komplexitet är idag CIO:s största utmaning.

Det senaste decenniets innovationer gör att CIO:n ställs inför en mängd olika val. Det avgörande är vilka val som ska göras för att skapa en framtidssäker miljö för den typ av organisation som företaget planerar för

Växande behov av en hyperkonvergerad infrastruktur

2018 kommer de publika molnen att bana vägen för det hybrida molnet. När IT-budgeten ökar kommer det finnas ett växande behov av att titta på det publika molnet som ett alternativ, men det innebär också att det finns fler som kommer titta på lösningar som hjälper dem att dra nytta av hybrida moln, då företag behöver utvärdera vilken applikation som behövs på vilken typ av moln. Idén att köra alla applikationer i molnet kommer ersättas med ett angreppssätt där man gör medvetna val och det hybrida molnet kommer bidra till just detta.

Bland analytiker har trenden fått stort genomslag. Många tror att hyperkonvergerad infrastruktur kommer vara det första alternativet, vilket kommer leda till en bredare användning av hyperkonvergerat, något som i sin tur flyttar kunderna till det hybrida molnet.

Att kunna flytta applikationer driver utvecklingen

Del två är att applikationer måste kunna gå att flytta i molnet. Tidigare använde sig applikationerna av en virtuell maskin för att göra dem flyttbara och tillgängliga i olika system. Framöver kommer vi se att teknologier så som containers, vilket gör det möjligt att flytta applikationer på ett mycket enklare sätt. Med containers kan applikationerna bli betydligt mer flexibla, och vi kommer i år få se ökat intresse för teknologin, och hur molnmiljön kan administreras med teknologier så som Kubernetes.

Infrastruktur som kod

En tredje trend är att infrastrukturen centreras mer och mer kring data, och att den kan betraktas som kod, så kallad Infrastructure as a Code. IT som sådan, liksom administration och planering, automatiseras. Utvecklare kommer skapa infrastruktur som kod, och vi kommer se mer automation, självbetjäning, privata moln som tjänst riktade mot slutkunden. Fokus på automation i datacentret kommer göra ICA (Independent Computing Architecture) till ett övergripande tema för IT-avdelningen och deras strategier för datacentret och molnet.

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) är i början av sin utveckling. Machine Learning (ML), som är grunden för AI, har kommit längre. Utvecklingen av ML gör att maskiner kan optimera datacenter – från analys till ärendehanteringssystem. Vi ser redan hur roller flyter samman, det behövs sällan en specialist på fiber channel och en annan specialist på hypervisors. Vi ser också hur maskiner kan hantera andra maskiner på ett effektivt sätt. Inom några år kan AI vara redo, och ett första steg är ML-trenden som jag tror kommer stärkas under 2018.

Det är fyra trender som jag tror kommer påverka datacentren år 2018. De kommer inte bara gälla enskilda branscher, utan förändra allt – från konsumentteknologi till globala företag.

Peter Källviks, Nordenchef Nutanix