Kunden driver digitaliseringen – men vd måste leverera

En vd har två helt olika roller i dag. Å ena sidan ska man kunna vara administrativ och läsa den aktuella situationen, förvalta företagsarvet, ha koll på teamwork, applikationer och system.

Å andra sidan måste man också kunna ta till sig innovationer, agera affärspartner och vara den flexibla vd:n som vet vad kunderna behöver, tänker kreativt och nätverkar för att kunna leverera.Kunden driver digitaliseringen – men vd måste leverera 1

Det menar Ingo Paas som är CIO på Apotek Hjärtat och som var en av talarna på årets SAP Innovation Forum 2017 i Stockholm.
– Som jag ser det är det kunden som äger digitaliseringen. De förväntar sig en unik kundupplevelse och sätter därför press på verksamheterna. Sedan är det förstås människor i företagen som måste arbeta med de här frågorna – den tekniska chefens och IT-chefens roller är viktiga. Speciellt i företag som inte har kommit så långt med sin digitalisering, säger Ingo Pass.

Ingo Paas ser inte exponentiell teknik som ett självändamål. Det är först när man tittar på möjligheterna och vad man kan uppnå med den som den blir intressant. Hans övertygelse är att när det gäller att lösa viktiga globala samhällsfrågor som att säkra tillgången på mat, vatten, el för alla så kommer tekniken att spela en oerhört stor roll i framtiden. Men etiken är viktig också i andra sammanhang.

– Kombinationen av teknik och etik kommer att bli allt viktigare. Om man inte förstår kundens situation och inser att information är den nya valutan kommer man inte att lyckas. Du måste ge något till kunden i gengäld när du använder insamlad information för att sälja. Och också vara lyhörd för var gränsen går för integriteten inte bara på kort sikt utan i ett längre perspektiv. Det är så man bygger lojalitet i framtiden, säger Ingo Paas.