Kunderna topprankar Basefarm i Whitelanes årliga undersökning

Driftleverantören Basefarm, som för första gången deltar i 2016 IT outsourcing study, seglade genast upp som ett av de fyra bäst rankade, bland alla de undersökta bolagen, gällande kundnöjdhet.

I konkurrens med internationella giganter, inklusive flera asiatiska bolag, står Basefarm sig starkt även beträffande servicekvalitet och med en god andra plats gällande pris.

Leif Engdahl standing
Leif Engdahl, VD på Basefarm

”Vi är väldigt stolta över att hamna bland de topp-fyra  IT-tjänsteföretagen i undersökningen inom kategorin ”kundnöjdhet”. Och självklart är det stort för oss att bli rankade som nummer 1 inom Service Delivery”, säger VD Leif Engdahl, Basefarm.

Det är första gången som Basefarm deltar i den årliga undersökningen i regi av Whitelane Research och PA Consulting Group som har evaluerat närmare 1000 av marknadens största outsourcingkontrakt, vilket skapar underlag för att ranka de topp 29 IT-outsourcing-leverantörerna i Norden.

Kostnaden är ofta en nyckelfaktor för valet av outsourcing till asiatiska länder. Att Basefarm ändå kvalade in som nummer två på detta kriterium överraskade Basefarm själva.

”Pris är alltid en viktig faktor, men våra ambitioner att vara bäst ligger primärt inom andra områden, såsom servicekvalitet, där vi fick högsta möjliga poäng. Så att hamna på topp gällande pris är en överraskning, men inte desto mindre glädjande. Den fullständiga notan och bra kundservice är i slutändan viktigare för kunden än lockande timpriser”, säger koncernchef, Grethe Viksaas, och fortsätter:

“Vi är dessutom enormt stolta över att vara ett av de två företag vars samtliga deltagande kunder är nöjda. Detta återspeglas tydligt i att 71 % av Basefarms tillfrågade kunder anger att de med ”all sannolikhet” kommer att förnya sina kontrakt och de återstående 29 % anger ”sannolikt”. Inget annat företag hamnar gällande ”intention om förnyelse” på lika hög nivå.

Med 400 medarbetare är vi en relativt stor aktör i Norden, men liten i relation till de företag vi jämförs med. Kompetens, servicenivå och innovation blir därför centrala konkurrensparametrar för oss. Vi rankas högt på alla”, avslutar Grethe Viksaas.

Post Comment