Kvinnligt initiativ uppmuntrar till en yrkesinriktning i framkant

[KVINNA PÅ KANALEN] Går vi tillbaka 10 år i tiden fanns inte flera av dagens vanligaste yrken. Går vi ytterligare 20 år tillbaka fanns inte internet. Det ger oss en hint om vad vi väntar oss de närmaste 20 åren.

Det framåtsträvande IT-företaget Consid menar att en yrkesinriktning inom IT och digital Kvinnligt initiativ uppmuntrar till en yrkesinriktning i framkant 1kommunikation ger rätt förutsättningar för vilken framtid vi än möter. ”IT-branschen är en framtidsbransch. Dock lyser majoriteten av kvinnorna fortfarande med sin frånvaro”.

Det framåtsträvande konsultföretaget Consid har sedan några år tillbaka satsat på att lyfta kvinnor i och till branschen genom sitt kvinnliga nätverk, något som företagets vd Peter Hellgren menar är ett av de viktigare initiativ som företaget driver.

– På Consid skiljer vi ej på kompetensen mellan män och kvinnor, däremot ser vi att det fortfarande är ett otroligt gap mellan antal män och antal kvinnor verksamma i branschen, vilket är oroväckande då branschen vid det här laget borde ha dragit till sig en bredare publik. Därför har vi valt att satsa på ett kvinnligt nätverk för att just nydana de fördomar och traditioner som gjort att gapet alltjämt år 2017 fortlöper, säger Hellgren.

Företagets initiativ heter Q Rendezvous och finns etablerat på flera orter runtom i Sverige. Denna vecka håller företaget nätverksträffar i såväl Jönköping som Linköping och samlar över 150 kvinnor för att låta dem knyta kontakt, dela erfarenheter och bli inspirerade av peptalks. Utöver en rad olika yrkesroller ur Smålands och Östergötlands näringsliv är också samarbetspartnern Sitecore och deras Lisbeth Chawes, en av nordens 50 mest inflytelserika kvinnor inom tech, influgen från Köpenhamn för att vara med på veckans event. Under ett peptalk ska hon dela med sig av sina erfarenheter som kvinna i branschen och dela med sig av en trendspaning inom IT och sociala medier.

Genom Q Rendezvous vill Consid visa på de många möjligheter som skapas om man som kvinna väljer en yrkesinriktning inom IT eller digital kommunikation.

– Det är inte naivt att säga att majoriteten av framtidens jobb kommer kräva en kompetens inom IT eller digital kommunikation. IT-branschen är därmed en framtidsbransch. Dock lyser majoriteten av kvinnorna fortfarande med sin frånvaro. Vi tror att genom vi genom initiativet Q Rendezvous dels kan skapa en mötesplats för de kvinnor som redan finns i branschen, men också locka en ny grupp och genom vårt dagliga arbete på Consid successivt visa att den traditionella IT-branschen håller på att förändras, säger Johanna Björnsund, marknadsförare på Consid och projektledare för Q Rendezvous.

Consid verkar med sitt kvinnliga initiativ ha hittat en bärande idé då veckans nätverksplatser sedan en tid tillbaka är fullbokade.