Kyocera ställer om – stärker kanalnärvaron

Genom nyrekryteringar och ändrade arbetssätt ska Kyocera Document Solutions bli starkare i kanalen. Mannen som ska leda förändringsarbetet är Torbjörn Dehlin-Rångeby.

Torbjörn Dehlin-Rångeby, Kyocera
Torbjörn Dehlin-Rångeby ska leda Kyoceras nysatsning på kanalen.

Kyocera ska bli vassare i kanalen, enligt ett pressmeddelande. Torbjörn Dehlin-Rångeby, som i april 2012 anställdes som Global Account Manager på Kyocera i Norden, får nu ett övergripande ansvar på den svenska marknaden och en av hans centrala arbetsuppgifter handlar om att skapa bättre förutsättningar för djupare partnersamarbeten i Sverige.

– Det första jag nu tar tag i är att affärsutveckla våra säljkanaler och fördjupa samarbetet med utvalda partners på den svenska marknaden, säger Torbjörn Dehlin-Rångeby. Vi kommer att ställa om hela vårt sätt att jobba och det kommer ge positiv effekt på våra affärer.

Arbetet som nu görs kommer att förändra hur företagets produkter och tjänster ska säljas på den svenska marknaden, enligt pressmeddelandet som dock inte avslöjar på vilket sätt förändringen kommer att ske, men att den innefattar förändringar i organisationen.

– Såväl slutkunder som partners kommer märka av vår ”nya” närvaro när vi nu aktiverar oss i alla säljkanaler, fortsätter Torbjörn. Vi kommer också på olika sätt förstärka vår exponering direkt mot våra slutkunder.

Den 9 april presenterar Kyocera det nya partnerprogrammet under  ett stort partnermöte i Stockholm.

– Vår organisation står laddade upp till tänderna och vi alla är starkt motiverade att påbörja resan mot våra nya uppsatta mål. Vi kommer inom kort berätta mer om vårt förändringsarbete, säger Torbjörn Dehlin-Rångeby.

Post Comment