Lanteam: ”Kanalen måste jobba hårdare för att föryngra branschen”

magnus pihl, lanteam
Magnus Pihl, konsultchef på Lanteam.

Magnus Pihl på Lanteam efterlyser fler aktörer som bidrar till att föryngra branschen. Han går före med gott exempel genom att erbjuda praktikplatser åt gymnasieelever.

Det är ett återkommande tema. It-branschen är en ankdamm. Föryngringen är usel. Men det finns aktörer som vill göra något åt det och ser till att försöka. Lanteam är en av dem. Konsultchef Magnus Pihl engagerar sig mycket i frågan och har sett till att bolaget sedan sex år erbjuder praktikplatser åt elever på IT-gymnasiet i Göteborg.

– Det finns en brist på antal kompetenser i branschen, vi behöver fler utbildade för att möta våra kunders behov, samtidigt som unga personer med adekvat utbildning saknar erfarenhet av både yrket och arbetslivet, säger han.

Lanteams kommunikationsansvariga Linda Ankén skickade en text till oss om detta. Eftersom texten var välskriven och ämnet är brännande  återger vi den här i en något förkortad version, med en förhoppning om att den kan inspirera till fler, liknande initiativ. I  decembernumret kommer du att kunna läsa mer om frågan.

Aldrig tidigare har efterfrågan på kunskap inom it varit så omfattande som idag. Även om antalet studerande inom it-yrken ökat något under de senaste fem åren har alltför få utbildat sig inom området sedan millennieskiftet. Det visar en analys gjord av Arbetsförmedlingen som anser att fler bör utbilda sig inom dessa yrken för att behoven på arbetsmarknaden skall tillfredsställas.

Magnus Pihl är kritisk till hur arbetsmarknaden fungerar men också till hur it-branschen agerar för att föryngra branschen.

– Vi har alla ett ansvar att erbjuda unga en anställning eller en praktikplats. För få tar ansvar för att sörja för återväxten och framtiden för IT-branschen. Vi måste tänka på att de här ungdomarna är morgondagens kravställare. Om vi själva inte hänger med i vilka krav som kommer att ställas inom vårt eget område, kommer hela branschen att få problem.

Därför inledde han för sex år sedan ett samarbete med IT-gymnasiet i Göteborg för att förse skolans elever med praktik, det som idag kallas APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under fem till tio veckor tar Lanteam emot elever från El-programmet. Under sin APL-period får eleven prova sina kunskaper men också veta mer hur det fungerar på en arbetsplats.

– Det är viktigt att våra elever får komma ut och praktisera sina färdigheter från skolbänken. Men det är lika viktigt att lära sig att respektera arbetstider, kommunicera med kollegor och kunna göra varierande uppgifter, säger Rickard Hagerberg som är elevernas lärare.

En praktikplats kan också ge möjligheter till extrajobb och utgöra elevernas första referens när de ska söka arbete. Magnus Pihl har själv gått ett fyraårigt tekniskt program men hamnade av en slump i it-branschen som ung och trivdes direkt. Nu har han arbetat i drygt tjugo år med it.

– Det är tjugofemårsjubileum i år, faktiskt. På den tiden var det lätt att hitta ett arbete även utan utbildning. Idag ser det helt annorlunda ut. Utvecklingen har gjort att it är integrerat i alla privata och offentliga verksamheter och är ett ytterst affärskritiskt system. Det krävs mer av oss som levererar systemen. Vi måste bli fler, säger han och tillägger:

– Inte minst måste vi förnya oss för att hänga med i utvecklingen, vi måste jobba bort stämpeln att it-branschen är en ankdamm. Det bästa sättet är att ta in yngre människor, de har färska kunskaper och behöver komma in på arbetsmarknaden.

Rickard Hagerberg tycker att det behövs fler aktörer som tar emot hans elever. Under utbildningen har årskurs två fem veckors praktik medan årskurs tre är ute på praktik under de sista tio veckorna på programmet. Det öppnar möjligheten för arbetsgivaren att anställa en sommarjobbare som redan kan företaget.

– Erbjud en meningsfull praktik och bygg upp din cv-databas. Våra ungdomar har helt färska kunskaper och kan ge ditt företag input utifrån sina perspektiv. Dessutom väljer många att gå vidare till högre studier inom it-området för att skaffa spetskompetens.

Magnus Pihl håller med. Han har haft elever som fått sin språngbräda in i branschen genom praktiken på Lanteam. Han tycker att alla har något att vinna på att ta emot gymnasieeleverna. Eleverna själva, företagarna, skolan och i förlängningen hela it-branschen. Därför är det viktigt att arbeta aktivt för att få fler unga att vilja jobba med it, inte minst tjejer.

– Det är inte bara fler unga, utan även fler kvinnor som behövs och det enda sättet är att börja här och nu, säger Magnus Pihl som arbetar på ett företag vars ledningsgrupp består av hälften kvinnor. En ovanlighet, inte bara inom IT-branschen.

– Vi vill visa att it-branschen är en rolig och utmanande bransch att jobba i. Här finns många olika yrkesroller att välja mellan och framtiden på arbetsmarknaden ser ljus ut. Oavsett verksamhet har alla behov av en fungerande it-miljö i dagens samhälle, säger han.

 

 

Post Comment