LanTeam med och utvecklar kvinnocenter i Kenya

IT-bolaget LanTeam väljer att satsa stort på sitt CSR-arbete – lokalt men även utanför Sveriges gränser. Närmare bestämt i Kenya.

LanTeam med och utvecklar kvinnocenter i Kenya 1LanTeams globala engagemang stödjer utbildning och främjar jämställdhet i ett land där flickors rättigheter och möjligheter inte är lika långt komna som här hemma i Sverige. Tillsammans med organisationen FOTA (From One To Another) är de med och finansierar köp av mark i Kenya för att bygga kvinnocenter för unga kvinnor och deras mammor. Syftet är att få fler flickor att gå i skolan och hjälpa mödrar att stötta sina döttrar under utbildningen.

– Vi kände att vi ville ta ett större ansvar och inte bara skänka pengar. Som Partnerföretag till FOTA kan vi följa projektet och bygget på den mark vi varit med och finansierat. Vi har kontakt med organisationen på plats och kommer att kunna besöka byn och centret när de är klara. Det finns ett personligt engagemang både från vår och deras sida vilket gör det extra roligt, säger Anders Filipsson, VD på LanTeam.

FOTA är en ideell, icke-vinstdrivande förening som arbetar för att främja flickors skolgång i Kenya. Genom sin verksamhet har de bland annat möjliggjort för 131 unga kvinnor att få studera ett helt läsår på gymnasiet under 2018.

– Det är stort att vara med och bidra till att flickor och kvinnor får fler möjligheter och bättre villkor i ett land som inte kommit lika långt som Sverige vad gäller jämställdhet. Rätten till utbildning är grunden för att skapa ett jämställt samhälle och vi vill vara med och göra skillnad, säger Anders Filipsson.