Lars Högberg: ”Är kanalen den hjälpande hand företagen behöver?”

Lars Högberg, nordenchef Veeam.
Lars Högberg, nordenchef Veeam.

ÅSIKT. Veeams nordenchef Lars Högberg efterlyser återförsäljare som följer utvecklingen och kan skapa trygghet för kunden.

Efter många år av en stadigt expanderande men ganska statisk tillvaro har 2010-talet varit en prövningens tid för alla kanalaktörer i IT-branschen med fantastiska nya möjligheter men också större krav och utmaningar.  Istället för en stilla och trygg färd med gondol i Venedig kan man idag närmast jämföra IT-kanalen med en forsränning, med full fart, hög spänningsnivå men vassa stenar och strida strömmar som kan ställa till resan rejält.

Att tänka tillbaka till en kanal som inte behöver ta ställning till frågor som mobila enheter, BYOD, virtualisering, tjänstebaserad infrastruktur, unified communication, abonnemangsmodeller, plattformsoberoende, open source, med mera, är nästan som att föreställa sig att resa någonstans innan bilens genomslag. Så omfattande är faktiskt den teknologiska revolution som just nu pågår.

ÖKAD KOMPLEXITET
Inget tyder heller på att det kommer att bli enklare att navigera rätt under 2014, 2015 eller framöver. Det enda vi med säkerhet vet, är att nya och förbättrade lösningar på dagens utmaningar kommer att komma – och i sin tur leda till nya och ännu mer komplexa utmaningar.

Sverige beskrivs ofta som världens mest ”IT-mogna” nation och, därav följer naturligt att svenska företag har en större förändringsbenägenhet än världen i stort; den stora frågan är om den svenska IT-kanalen är redo att vara den hjälpande hand de företagen behöver.

För samtidigt ser vi också en annan utveckling; att IT-uppköp som en följd av alla nya valmöjligheter blir en allt mer komplicerad och ofta extremt utdragen process där utvärderingar och multipla POC-rundor ofta tar så lång tid att tekniken ofta riskerar att redan vara omsprungen när den väl implementeras.

ÖKAD RISK FÖR SKILSMÄSSOR
IT-kanalen idag har fortfarande en relativt låg ”skilsmässofrekvens” mellan kund och leverantör, visar undersökningar som CRN Top VARs, men förändrade förutsättningar leder oftast i slutänden till förändrade beteenden och den ökande försiktigheten i processen kan också tolkas som ett första tecken på detta. När det blir svårare och svårare för det enskilda företaget att undvika de investeringar och det stök som en förändring av IT-infrastruktur nödvändigtvis leder till är det viktigare än någonsin att aktörerna i kanalen inte bara förmår att sälja in rätt lösning vid tillfälle utan också håller sig à jour med utvecklingen och är en stark och pålitlig röst.

En framgångsrik aktör i kanalen kan jämföras med den professionella guiden som styr flotten utför forsen tryggt och säkert utan att man som medresenär för den delen går miste om ”adrenalinkicken”.

Lars Högberg
Nordenchef, Veeam

Post Comment