Lexmark uppnår säkerhetscertifiering för leverantörskedjan

Lexmark, ledande global leverantör av utskriftslösningar, meddelar idag att man som första skrivartillverkare certifierats enligt ISO 20243-standarden, ett regelverk för säkerhet i leverantörskedjan.

Lexmark uppnår säkerhetscertifiering för leverantörskedjan 1ISO 20243 är en uppsättning krav och rekommendationer för att hantera risker med förfalskade och manipulerade produkter. Certifieringen omfattar alla led i leverantörskedjan, från produktutveckling och över tillverkning till distribution.

“Säkerheten för produkter via återförsäljare är en växande källa till oro bland kunder. Vi på Lexmark är stolta över att ha vidtagit åtgärder för att minska den oron, genom själva certifieringen men också genom att vara den första och enda skrivartillverkaren som uppnått den. Certifieringen visar på Lexmarks djupa engagemang för att säkerställa att våra produkter är autentiska, och exakt som vi designade dem, vilket är ett kvitto på vår hängivenhet att erbjuda högkvalitativa, säkra produkter till kunder världen över”, säger Lexmarks vd Allen Waugerman.