Ljus framtid för hybridmoln när 73% av företagen flyttar hem sina appar

Nutanix, ledande inom molntjänster för företag, rapporterar idag resultaten av sin andra globala Enterprise Cloud Index-undersökning som bedömer företagens framsteg i att använda privata, hybrid och publika moln.

Ljus framtid för hybridmoln när 73% av företagen flyttar hem sina appar 1
Wendy M. Pfeiffer, CIO på Nutanix

Enligt den nya rapporten planerar företag att aggressivt flytta investeringar till hybridmolnarkitekturer. Svarspersonerna berättar om varaktiga och betydande planer på att installera hybridmoln de kommande fem åren. I år anser de flesta respondenterna (85%) att hybridmoln är den idealiska operativmodellen för IT.

För andra året i följd stod Vanson Bourne för researchen på uppdrag av Nutanix för att ta reda på globala företags planer på att installera och använda molntjänster. De frågade 2 650 IT-beslutsfattare i 24 länder världen runt om var de kör sina affärsapplikationer idag, var de planerar att göra det i framtiden, vilka deras utmaningar för molntjänster är och hur deras satsningar i molnet står sig mot andra IT-projekt och -prioriteringar. Årets respondenter representerar flera olika branscher och företagsstorlekar i de geografiska områdena Amerika; Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA); samt Asien-Stillahavsområdet (APJ).

Årets rapport visar att det blivit en komplex utmaning att ta fram och genomföra en molnstrategi. Det fanns en tid då det ansågs självklart att investeringar i det publika molnet gav kapitalbesparingar. Nu har företag upptäckt att det finns fler överväganden, där man också väljer det moln som är bäst för företaget och att en molnstrategi på en given nivå inte passar vid alla tillfällen. Exempelvis kan applikationer med växlande användning vara bäst i publika moln med flexibla IT-resurser, medan mer förutsägbara arbetsbelastningar ofta kan köras lokalt till lägre kostnad. Besparingar påverkas också av företags förmåga att matcha varje applikation med lämplig molntjänst och prisnivå och på att vara noga med att regelbundet kontrollera serviceplaner och avgifter, som ofta ändras.

Flexibilitet är avgörande i denna ständigt föränderliga miljö och fullt möjlig i hybridmoln. Andra viktiga resultat i rapporten innefattar:

  1. Appar migrerar från publika moln tillbaka till lokala infrastrukturer. Nästan tre fjärdedelar (73%) av de tillfrågade berättar att de flyttar vissa applikationer från det publika molnet tillbaka till sin egen IT-anläggning och 22% av dessa användare flyttar fem eller fler applikationer. Dessa åtgärder belyser delvis företagens behov av hybridmolnens flexibilitet för att kunna anpassa sina infrastrukturer till skiftande krav.
  2. Säkerhet är fortfarande den viktigaste faktorn som påverkar företagens molnstrategier. Över hälften av respondenterna (60%) svarar 2019 att säkerheten i molnet har störst inverkan på deras planer på installationer i molnet. På liknande sätt är datasäkerhet och efterlevnad viktigast (26%) när företag bestämmer var de ska utföra vilka arbetsmoment.
  3. Yrkesverksamma inom IT anser att hybridmolnet är den säkraste operativmodellen för IT. Mer än en fjärdedel av de tillfrågade (28%) pekade ut hybridmodellen som säkrast – påtagligt fler än de som valde en helt privat moln- eller egen dataanläggnings-modell (21%) – och över dubbelt så många som de som valde traditionella (inte molnaktiverade) privata datacentra (13%). En anledning är kanske att företag kan välja rätt moln för sina säkerhetsbehov.4. Nästan en fjärdedel (23,5%) av de svarande använder för närvarande inte molnteknik. Många företag hamnar fortfarande på efterkälken när det gäller att implementera moln för företag. Respondenternas svar indikerar samtidigt att andelen företag utan molntillämpningar inom ett år kommer att minska till 6,5% och halveras till tre procent om två år. Regionalt sett visade sig Amerika ha färre företag som inte använder molnet (21%) än EMEA (25%) och APJ (24%).

    5. Företag strävar efter att integrera molntjänster med sina mål för sin digitala transformation. Nästan tre fjärdedelar (72%) av de svarande säger att digital transformation driver deras molnimplementeringar och 64% att digital transformation är deras företags högsta affärsprioritet.

“När organisationer fortsätter att kämpa med komplexa satsningar på digital transformation är flexibilitet och säkerhet viktigt för att göra sömlös och pålitlig molnanvändning möjlig,” säger Wendy M. Pfeiffer, CIO på Nutanix. ”Företagen har utvecklats när det gäller att förstå och använda hybridmoln men det återstår fortfarande en del att göra när det gäller att dra nytta av dess fördelar. De närmaste åren kommer företag tänka om hur de bäst kan utnyttja hybridmoln, inklusive nyanställa för att få hybridkompetens och vidareutbilda IT-avdelningar så de kan hålla jämna steg med ny teknikutveckling.”

“Molntjänster har integrerats med affärsstrategin men har samtidigt medfört nya utmaningar”, säger Ashish Nadkarni, koncernchef för infrastruktursystem, plattformar och teknik på IDC. “Till exempel problem med säkerhet, applikationsprestanda och höga kostnader. Som rapporten 2019 från Enterprise Cloud Index visar kommer hybridmoln att fortsätta vara det bästa alternativet för företag vilket gör det möjligt för dem att på ett säkert sätt klara kraven på modernisering och göra sina datakörningar på smidigaste tänkbara sätt. ”