Lokal närvaro gav dem avtalet – Atea, Dustin föll bort

Småländska System Technologies tog nyligen en stor affär framför näsan på jättar som Dustin och Atea. Händelsen illustrerar väl trenden att lokala aktörer vinner mark framför jättarna. Trenden tar sig också uttryck i ett nytt EU-direktiv som ska gynna mindre bolag.

Det våras för den lokala it-återförsäljaren. I spåren av avslöjanden kring NSA:s underrättelseverksamhet och i övrigt debatten kring integritet och säkerhet i samband med nätkommunikation och annan it-användning, stärks trenden mot att allt fler företag väljer lokala leverantörer.

Visserligen visar sig lokal-trenden kanske tydligast genom att företag väljer leverantörer inom sitt egna lands gränser, men somligt tyder på att även regional närvaro börjar bli allt viktigare. Det är förstås inte bara oron för att bli avlyssnad eller integritetskränkt som driver lokal-leverantör-trenden. Fysisk närhet är viktigt i alla relationer, så även den mellan it-leverantör och kund. Och i en värld när hårdvara och pris inte längre är särskilt effektiva konkurrensmedel får mjuka värden en större betydelse, som närhet till kunden

System Technologies personal
System Technologies-folk. Mladen Brtan, Mattias Stennert, Henrik Björkman och Richard Ritheim.

80 miljoner kronor
Ett målande exempel är System Technologies i Nässjö, som nyligen vann ett stort avtal med Höglandets kommunförbund. Affären kan vara värd så mycket som 80 miljoner kronor och jättar som Dustin och Atea var med i upphandlingen. Avtalet är fyraårigt och handlar om att ”leverera en komplett och färdig installation av mjukvaror och hårdvaror”, enligt ett pressmeddelande från vinnaren.

Richard Rithem, delägare i det vinnande bolaget, tror inte att det faktum att de är lokala hade någon direkt inverkan. Det var ju en offentlig upphandling och kraven handlade uteslutande om funktion, leverans och pris. Men indirekt påverkade det förmodligen, tror han.

Richard Ritheim, System Technologies.
Richard Ritheim, System Technologies.

– Det var ju mycket tjänster i uppdraget och eftersom vi finns nära uppdragsgivaren blir ju resekostnaderna lägre än för de stora aktörerna, så vi kan hålla ett lägre totalpris. På så sätt kan jag tänka mig att vi hade en fördel av vår lokala närvaro.

Fler värden än ekonomiska
Avtalet i sig må kunna bli värt så mycket som 80 miljoner kronor över en fyraårsperiod, men som ofta i den här typen av upphandlingar  är det inte säkert att det blir särskilt mycket pengar över till System Technologies. Priserna är oerhört pressade.

Däremot har affären andra betydande värden för dem, påpekar Richard.

– Vi har fått mycket uppmärksamhet på grund av det här och redan fått flera affärer som en följd av det. Dessutom intresserar sig leverantörer för oss på ett annat sätt nu.

Lättare konkurrera med lokal närvaro
Framgent hoppas han på ett nytt EU-direktiv som ska göra det möjligt för offentliga organisationer att indirekt ta med lokal närvaro som en aspekt i upphandlingen. Det har hittills inte varit möjligt, resonerar han, vilket på sätt och vis legat många lokala it-återförsäljare och -integratörer i fatet. Just den lokala närvaron är ju ofta är något som ger dem konkurrenskraft i praktiken. Richard tror att många mindre aktörer nog ger upp i förväg när det gäller offentliga upphandlingar.

– Många mindre bolag tror nog helt enkelt inte att de kan lämna tillräckligt bra pris för att kunna vinna upphandlingen, säger han.

Det nya EU-direktivet, som röstades igenom i mitten av januari, innebär att den upphandlade myndigheten får välja det alternativ som är ”mest ekonomiskt fördelaktigt”.

– För en kommun kan det ju löna sig att anlita ett lokalt bolag, som då får mer jobb och kan skapa flera arbetstillfällen, påpekar Rickard.

Thomas Idermark, vd SKL Kommentus Inköpscentral
Thomas Idermark, vd SKL Kommentus Inköpscentral.

Men SKL Kommentus Inköpscentrals vd Thomas Idermark tror inte att det nya direktivet kommer att får särskilt stor betydelse i det avseendet. Han menar att det redan idag finns goda möjligheter att tävla mot de största leverantörerna med närvaro som ett konkurrensmedel, precis som System Technologies har gjort med framgång.

– Det beror som i så många andra sammanhang vem som sitter bakom spakarna hos den upphandlande myndigheten, hur man utformar upphandlingen. Det går ju att använda krav om inställelsetider och liknande för att ge lokala aktörer en större möjlighet att kunna lägga konkurrenskraftiga anbud, säger han.

Post Comment