M-Files får högsta betyg bland ledarna i rapporten Nucleus Research Content Management Value Matrix för 2020

Högsta betyg för användbarhet och funktion fastställer M-Files position som ledare för sjunde året i följd

M-Files får högsta betyg bland ledarna i rapporten Nucleus Research Content Management Value Matrix för 2020 1M-Files Corporation – det intelligenta informationshanteringsföretaget – presenterade i dag nyheten att ha tilldelats utmärkelsen ledare i rapporten Nucleus Research Content Management Value Matrix för 2020.

Det innebär att M-Files för sjunde året i följd har tilldelats ledarstatus, vilket ökar företagets försprång gentemot konkurrenterna inom sektorn för innehållshantering ytterligare. Årets rapport gav M-Files högsta betyg för både användbarhet och funktion.

Nucleus Research utvärderar leverantörer av innehållshantering med avseende på två grundläggande kriterier – användbarhet och funktion – baserat på intervjuer med slutanvändare och löpande undersökningar.

2020 års rapport granskar 17 leverantörer som placerats i kvadranter och utnämnts till ledare, experter, underlättare och leverantörer av grundläggande tjänster, baserat på Nucleus Researchs bedömningar.

– Årets utnämning av M-Files som ledare baseras på nya innovationer, som på nytt bekräftar plattformens unika egenskaper och särställning på marknaden, sade Barbara Peck, chefsanalytiker vid Nucleus Research. – M-Files metadatabaserade, systemneutrala och AI-baserade visionära plattform fortsätter utgöra den ledande lösningen för innehållshantering. De senaste framstegen gör att M-Files kan utnyttja metadata och artificiell intelligens för att extrahera och indexera data samt identifiera affärskritiskt innehåll mer effektivt än tidigare. Vidare har M-Files öppna arkitektur förädlats ytterligare, nu med ett ännu bredare stöd för integration med andra system och anslutning till fler externa lagringsytor.

Rapporten omnämnde M-Files lansering av Smart Metadata, M-Files Discovery och M-Files Ground Link. Smart Metadata är ett verktyg som automatiskt lär sig extrahera information från dokument för att förbättra sökning och indexering. M-Files Discovery är en ny funktion som utnyttjar dataextrahering och dokumentklassificering för att identifiera affärskritiska dokument – i M-Files eller på andra anslutna externa lagringsytor. M-Files Ground Link är en lösning som möjliggör en säker och mycket pålitlig anslutning mellan M-Files Cloud och kundernas lokala datalagringsytor.

– Vi är oerhört glada över att ha utnämnts som branschledande inom sektorn för innehållshantering, efter att ha fått de högsta betygen för användbarhet och funktionalitet bland samtliga ledare i Nucleus Research Value Matrix Report, sade Antti Nivala, M-Files grundare och vd. – Vi är mycket stolta över uppskattningen för vårt visionära tillvägagångssätt och unika lösning, med samma licens för såväl lokala implementationer som molnbaserade. Detta eliminerar finansiella hinder och gör det möjligt för våra kunder att flytta till molnet i sin egen takt.

Som ledare, hyllas M-Files av Nucleus Research för sina datasäkerhetsfunktioner, så som funktionerna för åtkomstkontroll och behörigheter, automatisk redovisningsspårning, federerad autentisering, filkryptering under överföring och lagring, intrångsidentifiering och skydd mot dataförlust. Man uppmärksammade även M-Files effektiva hantering av att ge kunderna frekvent tillgång till automatiska systemuppdateringar, som inte kräver något stöd från IT-avdelningarna.