Mallar överallt ger enklare elinstallationer

När den erfarna elteknikern Mark Talbott berättar om hur han använder mjukvara för design utmynnar de flesta råden i att använda mallar.

Mallar överallt ger enklare elinstallationer
“Designarbetet med elinstallationer underlättas väsentligt med hjälp av mallar i Dassault Systèmes mjukvaror, berättar Mark Talbott på Cati.”

Ofta och framför allt tidigt i projekten.

”Där sparar man fyra timmar till” är hans vanligaste replik under en presentation.

CAD-program och andra typer av mjukvaror för design och tillverkning kommer självklart till sin rätt i arbetet med elinstallationer. Det har man upptäckt på det amerikanska CAD- och designföretaget Cati. Under ett föredrag på den franska mjukvarujätten Dassault Systèmes virtuella konferens 3dexperience World 2021 bjuder Mark Talbott från Cati på en stor mängd detaljerade råd som underlättar arbetet.

Men det som fastnar allra mest från hans föredrag är kanske en reflektion på temat sunt förnuft:

– Ofta när jag besöker företag kan man se fem, sex personer som jobbar med samma mjukvara som alla har installerat databasen lokalt på sina egna datorer och blir tvungna att exportera och importera data och skicka filer till varandra, berättar Mark Talbott.

Bara genom den relativt enkla förändringen att använda samma databas, på en server, kan man spara åtskilliga timmar, undvika improduktiva arbetsmoment och minimera felkällor.

Mjukvarorna för design som han pratar om kommer förstås från Dassault Systèmes, därav hans föredrag på konferensen. Föredraget är späckat med praktiska råd som de allra flesta utmynnar i samma grundläggande uppmaning: använd mallar, tidigt och ofta.

Med mallar går arbetet märkbart snabbare, olika projekt blir konsekvent utformade vad gäller mått och annat, fel undviks och tid kan läggas på kreativa moment i arbetet i stället för förberedelser till dem.

Problemet är att det finns en massa olika typer av mallar som kan användas under olika moment. Det finns globala mallar (till exempel för måttenheter), projektmallar, mallar för olika delar och sammansatta komponenter (till exempel för standardmässiga avstånd mellan olika delar och för tjocklek för kablar), för olika typer av konstruktioner, symbolmallar, bibliotek, makron för att kopiera hela designer och delar av dem, med mera. Man kan definiera mallar när man börjar använda ett projekt, för vissa typer av designer, för olika projekt, och så vidare.

– Att klassificera olika delar underlättar mycket för att hantera dem och för att skapa bra mallar.

När en designer får grepp om alla olika typer av mallar och hur de ska användas underlättas inte bara själva designarbetet. De finns direktkopplingar online till de olika delarna som behövs i en elinstallation, så det går att beställa dem.

De flesta som jobbar med elinstallationer har säkert en vana av sådana här mjukvaror för design. Det man som utomstående undrar efter Mark Talbotts presentation är hur stor del av mjukvarornas potential som verkligen utnyttjas i det praktiska arbetet.

Dassault Systèmes konferens 3dexperience World 2021 bjöd på 328 sessioner och pågick fyra dagar med start 8 februari.