”Människans beteende borde styra strategiarbete mer”
Hem Reportage ”Människans beteende borde styra strategiarbete mer”

”Människans beteende borde styra strategiarbete mer”

Publicerat av: Redaktionen
Pontus Wadström.

Pontus Wadström.

I sin bok om strategi och förändring utgår Pontus Wadström från mänskligt beteende när han målar bilden av hur en organisation bör arbeta framgångsrikt.

Strategi är ett verb, hävdar forskaren och konsulten Pontus Wadström i titeln på sin nya bok. Det är det ju inte. Men för all del, poängen går hem redan där och man begriper vad han vill säga med boken. Strategi är inget du skriver en gång om året och stoppar i lådan. Det är något du måste arbeta med.

Så långt egentligen inget nytt. Det är en sådan sak som alla innerst  inne vet, men som få är riktiga beredda – eller kapabla – att omsätta i verkligheten. Det är det Pontus Wadström vill hjälpa till att ändra på med boken.

För samman tre områden

Och han gör det genom att ta ett i sammanhanget ovanligt grepp på temat, något som gör att boken torde sticka ut bland andra managementböcker inom området. Utgångspunkten är nämligen människors beteende, inte teorier kring organisation och processer. Pontus för samman tre områden när han bygger och formulerar sina insikter kring vad som gör en organisation framgångsrik, strategi och management, förändring, och inlärningspsykologi.

Huvudspåret i bokens budskap är att en framgångsrik organisation måste befinna sig i ständig förändring på ett förvisso systematiskt och strategiskt sätt. ”Nytänkande, anpassning och lärande måste instiftas så djupt i organisationens kärna att de är lika naturliga som arbete med kunder, ekonomi, marknad eller personal” skriver författaren i inledningen.

Pontus Wadström berättar hur han redan under sina utbildning hade svårt att välja mellan ekonomi och psykologi. Vilket fick till följd att han tog examina inom båda. Större delen av sitt yrkesliv har han ägnat sig åt rådgivning inom styrning och strategi. Sedan 2011 doktorerar han på KTH, Industriell ekonomi, där han bedriver forskning kring strategi och förändring.

Hur skulle du själv beskriva boken?

– Det är den första boken, såvitt jag vet, som beskriver strategi utifrån ett beteendeperspektiv. Och som på ett tydligt sätt kopplar ihop det strategiska praktiska arbetet med förändring och innovation.

Varför är det så intressant att boken kopplar ihop strategi och beteende?

– För att jag tror att det kan hjälpa företag att bli mer konkurrenskraftiga, få nöjdare kunder och medarbetare. Och att det kan hjälpa företag att bli mer konkreta i det man gör och inte bara formulerar strategier på ett mer övergripande plan.

Minimalt med fackspråk

Bokens upplägg är tämligen teoretiskt, även om det förekommer gott om referenser till flera praktikfall. Framför allt är det förhållandevis enkelt till sin form. Facktermer och -begrepp går naturligtvis inte att komma ifrån helt, men de hålls till ett minimum eller används på ett sådant sätt att det inte förbryllar den ännu icke helt insatte.

– Det har varit min avsikt att göra boken lite enklare att ta till sig och göra något av, än vad som ofta är fallet med managementlitteratur, kommenterar Pontus.

Genom att sätta begrepp och koncept kring strategi och förändring i ett historiskt perspektiv skapar han en djupare förståelse för sina resonemang. Det bidrar också till att göra innehållet mer levande, trots sin teoretiska natur, och därmed lättare att ta till sig.

I princip samtliga verkliga fall som boken refererar till är sådana där författaren själv varit delaktig, vilket både skapar närvaro och ger innehållet en hög trovärdighet.

Vad utmärker det traditionella sättet som företag arbetar med strategi på?

– Man tar föregående års budget och plan, så plussar man på lite på varje ställe så att man försäkrar sig om att öka lönsamhet och omsättning. Sen tar man de viktigaste sakerna man inte hann göra från förra årets plan och lågger i årets plan. Och så ser man man till att alla andra längre ner i organisationen göra motsvarande.

– Slutligen lägger man det här papperet i en skrivbordslåda och tittar inte på det förrän inför nästa år.

Ta med folk med nya perspektiv

Och det svar boken ger på hur man borde göra istället går ut på att engagera flera personer, både medarbetare och kunder, tidigt i processen. Pontus trycker särskilt på att inkludera individer som ”har nya perspektiv, som inte är fast i branschkonventioner eller en stark företagskultur, som vi alla fastnar i förr eller senare”.

– Ta in unga, nytänkande, ta in kunder – eftersom det är kunder som ska köpa – och fråga hur kan vi skapa en bra framtid tillsammans.

Ett genomgående tema i boken är som titeln försiktigtvis antyder att strategi inte borde handla så mycket om planering, utan om att göra. Mer konkret efterlyser Pontus ett större mått av att mäta och följa upp – och då menar han inte minst beteenden – kontinuerligt för att kunna göra snabba justeringar.

Boken Strategi är ett verb är hans första och Pontus berättar att han skrev den med en lite annorlunda metod, som väl avspeglar hans sätt att närma sig omvärlden.

– Jag spelade helt enkelt in mig själv utifrån en lång Powerpoint-presentation som jag hade satt ihop, baserad på de utbildningar som jag har hållit kring strategi och ledarskap. Sedan transkriberade jag inspelningen och bearbetade materialet så att det skulle fungera i bokform, säger han.

Strategi är ett verb ges ut av Liber Förlag.

Om författaren

Pontus Wadström är doktorand inom strategi och förändring vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, samt civilekonom och beteendevetare från Linköpings universitet. Han är verksam som rådgivare, konsult och utbildare.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>