Marlin slutför förvärvet av Heimdal

Marlin Equity Partners (“Marlin”) kan med glädje meddela att företaget har förvärvat Heimdal Security (”Heimdal”), en ledande europeisk leverantör av molnbaserade cybersecurity-lösningar.

Marlin slutför förvärvet av Heimdal 1
Morten Kjaersgaard, VD för Heimdal

Med huvudkontor i Köpenhamn, Danmark och med en stark närvaro i Skandinavien, och Storbritannien och USA, så levereras Heimdals omfattande endpoint-säkerhetssvit via en prenumerationsbaserad molnplattform baserad på en multi-tenant arkitektur som gör det möjligt för företag att skydda sig själva och sina kunder från cyberbrott, samt skydda kritisk information och immateriell egendom.

“Heimdals exceptionella produktutbud, i kombination med en ytterst begåvad och passionerad personal samt etablerad kundbas fungerar tillsammans som en utmärkt plattform för vår nästa tillväxtfas,” sa Morten Kjaersgaard, VD för Heimdal. “Marlin har en enastående erfarenhet av partnerskap med och förvaltande av både mjukvaru- och teknikföretag och vi ser fram emot deras strategiska, operativa och ekonomiska stöd när verksamheten nu fortsätter att växa med fokus på vår internationella kundbas. ”

“Mot bakgrund av moderna hot är Heimdal unikt positionerat för att tillgodose de snabbt växande cybersecurity-behoven hos små och medelstora företag, för vilka traditionella lösningar som antivirus och brandväggar visar sig allt mer otillräckliga,” säger Florian Hofmann, chef på Marlin. ”Heimdals snabba tillväxt och enastående rykte på marknaden vittnar om dess förmåga att ta itu med kritiska säkerhetsbrister och leverera konkret affärsvärde till kunderna. Vi är glada över att samarbeta med ett exceptionellt ledningsteam och stödja dem i deras allt snabbare tillväxt, förbättra produktutbudet och utvidga den internationella verksamheten. ”

IT-Kanalen fick möjlighet till ett kort samtal med Jim Sadejeff, Country Manager Sverige och Finland på Heimdal som gav sin syn på detta uppköp och kommande utmaningar utifrån den lokala marknaden.

  • Detta är naturligtvis väldigt spännande, att ett stort amerikanskt bolag
    Marlin slutför förvärvet av Heimdal 2
    Jim Sadejeff, Country Manager Sverige och Finland

    uppmärksammat ett relativt ungt säkerhetsföretag från Danmark. Det visar på hur väl Heimdal Security har lyckats med sin strategi med proaktiva IT-säkerhetslösnignar och att man valt en strategi där man är 100% kanalfokuserad. Bland annat så har detta har gjort att vi vuxit med över 3000% från 2018 till 2019. Att Marlin går in som huvudägare i Heimdal Security, ger oss möjligheten att inte bara lägga in nästa växel, utan flera växlar på en gång och växa och utvecklas än mer och ännu snabbare. Det händer många positiva saker nu.

  • Under det året jag varit med, skulle jag vilja säga, att inte ha ett brand-awareness, vilket har varit och fortfarande är en utmaning. Det är dock en rolig utmaning, att få agera lite som en underdog och bevisa det adderade värdet av våra lösningar, även om vi inte är speciellt kända på ”mina marknader”. Det är trots allt IT-säkerhet vi talar om, och det är inget en CISO gärna öppnar upp sig för, utan att veta vem de talar med. Med det sagt, utmaningar är bra och så här långt har vi lyckats mycket bra, framförallt i Sverige. Nu är vi dock ett större team och har även resurser på plats i Finland, vilket också redan gett ringar på vattnet.

Om Marlin Equity Partners

Marlin Equity Partners är ett globalt investeringsföretag med över 6,7 miljarder dollar i förvaltat kapital. Företaget fokuserar på att förse moderbolag, aktieägare och andra intressenter med skräddarsydda lösningar som uppfyller deras affärs- och likviditetsbehov. Marlin investerar i företag inom flera branscher där dess kapitalbas, branschrelationer och omfattande nätverk av operativa resurser väsentligt stärker företagets framtidsutsikter och ökar värdet. Sedan starten har Marlin, genom sina medel och närstående företag, framgångsrikt genomfört över 160 förvärv. Företaget har sitt huvudkontor i Los Angeles, Kalifornien med ett extra kontor i London. För mer information, besök www.marlinequity.com.

About Heimdal Security

Heimdal Security är en ledande europeisk leverantör av molnbaserade cybersecurity-lösningar. Företaget erbjuder en säkerhetssvit i flera nivåer vilken kombinerar hotförebyggande åtgärder, hantering av rättigheter på endpointenheter samt antivirus- och e-postsäkerhet som tillsammans ger kunder ett skydd mot cyberattacker och håller kritisk information och immateriell egendom säker. Heimdal har erkänts som en ledare i branschen och vunnit flera internationella priser både för sina lösningar och för sin skapande av utbildningsinnehåll. Med sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark, och med en stark närvaro i Skandinavien, och den brittiska och amerikanska marknaden, hjälper och skyddar Heimdal över 6 000 företag globalt. För mer information, besök www.heimdalsecurity.com.