Mårten Gustafsson på 3DExperience Forum: “Det ligger i vår natur att tänka på miljön”

Dassault Systèmes är europeiskt och mästare på återinvestering i forskning.

Mårten Gustafsson på 3DExperience Forum: "Det ligger i vår natur att tänka på miljön" 1Dassault Systèmes har över 220 000 företag som kunder, säger Mårten Gustafsson i ett samtal med IT-Kanalen. Kunderna finns i det som Dassault Systèmes kallar tolv olika industrier, alltså digitala lösningar som erbjuds branschvis. Mårten inledde sitt anförande på konferensen Dassault Systèmes 3DExperience Forum 2018 på Vasateatern i Stockholm med att berätta vilka av dessa han under en helt vanlig dag använder produkter från.

Mårten har en mobiltelefon från en tillverkare som använder mjukvara från Dassault Systèmes. Annat är bilen han tar till jobbet, juicen han dricker på morgonen, Kylskåpet är från Electrolux. Bilen från Volvo och juicen kommer ur en förpackning från Tetrapak. Kontorshuset som Mårten besökte har byggts av Skanska. Datorn är från Lenovo.

Barnen har kläder från H&M och det fanns filmjölk i kylskåpet hemma hos Mårten också, sa han, från Arla. Arla som blev kund relativt nyligen och som också deltog på konferensen med ett eget föredrag. Det är faktiskt nästan omöjligt för de flesta att gå igenom en dag utan att komma i kontakt med Dassault Systèmes kunder.

Dassault Systèmes har dessutom blivit utnämnda till världens mest hållbara företag. Inte illa! Anledningen, förklarar Mårten, är att deras lösningar används av kunderna, alltså tillverkare som exempelvis bilindustrin, till att optimera geometrin på deras produkter. Man uppnår exempelvis lägre totalvikt som leder till att man kan minska kostnaderna för transporter. Utsläppen av avgaser kan minskas i bilindustrin. Man skapar en bättre miljö.

Hjälper världen att bli mer hållbar

– I och med att man hjälper alla dessa kunder att bli så här hållbara som de redan blivit så är vi med och hjälper dem fatta beslut som gör välden allt mer hållbar. Det är därför man rankat oss etta i världen. Det är inte vad vi gör själva hos oss, även om vi internt också förstås strävar efter hållbarhet, utan vad alla våra kunder gör med våra lösningar, säger Mårten.

– Det ligger verkligen i vår natur att tänka på miljön, säger han också. Vi vill inte sälja mjukvara och springa vidare. Vi vill hjälpa kunder att skapa hållbara innovativa lösningar för att harmonisera produkt, natur och liv. Det är det tänket vi har och det är då man når så här långt, säger Mårten.

Uppenbarligen och minst sagt är det kunder som är intresserade av det här också. Det går exempelvis idag att tillverka ett flygplan till avsevärt mycket lägre vikt idag jämfört med bara några år sen vilket ger stora miljövinster.

Om man börjar med digitalisering, alltså utveckling av processer, och sedan lägger till alla dagens industri trender som exempelvis AI, big data, virtual reality, IoT, 3D-printing, molnlagring och hur man kan optimera dessa saker och kombinerar dem, så ser vi att vi befinner oss i en revolutionerande tid, det vi på Dassault Systèmes kallar en Industriell Renässans.

TactoTek från Finland är en ny kund hos Dassault Systèmes med en fantastiskt innovativ lösning, säger Mårten. Många har jobbat länge med hur man kan minska mängden och storleken av elektronik i produkter som exempelvis instrumentpaneler i en bil. Med TactoTeks innovation kan man gjuta in elektroniken direkt i produktens yta. Det är faktiskt möjligt att göra en instrumentpanel så tunn att den bara är tre millimeter tjock.

Dassault Systèmes var först in med 3D-ritningar på 80-talet. Sedan hjälpte man flygplansindustrin på 90-talet. Det kostade ofantligt mycket för flygplanstillverkare att bygga flygplansprototyper så att man kunde göra alla nödvändiga tester. Då fick Dassault Systèmes i uppdrag av Boeing att göra en digital kopia av ett helt flygplan, alltså en digital mock-up. Man trodde nästan inte att det skulle vara möjligt men det lyckades. Det drev sedan utvecklingen i branschen för flygplanstillverkning men även andra industrier som exempelvis bilindustrin.

Senare på 90-talet var Dassault Systèmes först med att få koll på det som hette Product Lifecycle Management, PLM, säger Mårten.

Mästare på forskning

Dassault Systèmes återinvesterar över 20 procent av inkomsten från mjukvaror i R&D. Det är alltså gigantiska summor som läggs på utveckling. Bolaget har utvecklingscenter världen över, av dem tre i Sverige.

Många aktiebolag kan inte ha en så långsiktig strategi eftersom de måste ta hänsyn till sina aktieägare. Dassault Systèmes är också ett aktiebolag men majoriteten av aktieägarna är kvar inom Dassault-familjen så det finns ingen ängslighet. Det är uppenbarligen då man med större enkelhet kan inrikta sig på att rädda världen.

2012 kom Dassault Systèmes med specifika lösningar med fokus på upplevelser för i slutändan är det just upplevelser som kunden frågar efter. Idag kan man nästan säga att alla pratar om vikten av att skapa upplevelser. Sammanfattningsvis måste man alltså konstatera att man driver utvecklingen.

Dassault Systèmes har också så kallade 3DExperince labb dit innovatörer kan komma för att jobba med nya lösningar. Man bjuder till och med in små enmansföretag utan egna medel som kommer till labben där de kan bygga i enligt med sina idéer.

Kan företagsledningarna tillräckligt om digitalisering?

-Man måste kunna hänga med nu när tåget går, säger Mårten. Det är inte OM det händer utan det är NU det händer. Om digital utveckling inte är sanktionerat uppe på ledningsgruppen då missar man tåget. Företag världen över, framförallt i Asien, är mer benägna att anamma ny teknologi än vad vi upplever här i Norden. Förr kunde man välja att vänta och titta på andra företag som gick före. Så kan man inte göra längre för “fönstret” stängs mycket snabbare. Vi såg dessvärre när vi gjort en undersökning förra året att många svenska företag är tvåa på bollen. Många har också anställt en särskild digitaliseringschef som ska sköta de här sakerna eftersom man inte har de nödvändiga kunskaperna. Man kan säga att man tidigare sparkat besluten neråt i organisationen vilket i många fall kan vara negativt.

Ericsson var där

En kund som höll ett föredrag på Dassault Systèmes konferens var Erik Kruse från Ericsson. Hans titel är “evangelist” vilket betyder att han ska sprida budskapet. Erik gav oss bland annat en lista med de termer man använder generellt och på Ericsson för olika digitala områden. De kan vara bra att kunna. Det heter “intelligent transport” men “smart energy”, “connected farming” men “smart cities”, “interactive e-health” och “industrialized e-learning”.

Vi har inte sett något ännu i förhållande till alla digitala förändringar som kommer, sa Erik också. Förändringarna kommer att öka exponentiellt – vilket betyder att det kommer massor av digitala nyheter framöver på alla möjliga områden. En stark anledning är att företag kan köpa förtags-tjänster mycket billigt. De billiga digitala lösningarna leder till att fältet är öppet för många flera. En stort startkapital är inte längre nödvändigt. I teorin kan vi också nå vart som helst med våra nya produkter och tjänster över hela planeten.

Alla resurser som går att dela kommer att delas eftersom det är mer effektivt så. Digitaliseringen betyder samtidigt att man i alla branscher upptäcker vad som är ineffektivt eller fungerar dåligt. Man tittar då på hur man kan göra saker på ett nytt sätt, hur vi kan jobba innovativt, vilka möjliga affärsmodeller som kan användas, hur strukturen i industrin kan se ut med nya företag och man ser över lagar och övriga regler.

Erik gav åhörarna rådet att se på sin egen bransch med friska ögon och tänka ut hur digitaliseringen kan hjälpa till att bygga något bättre som bättre affärer. Han poängterar att även hans eget bolag, Ericsson, behöver göra detta.

Som avslutningsbild på skärmarna bakom Erik på scenen visade han hur den första mobiltelefonen såg ut – och en bild på vad som finns i bakluckan av apparater som gör en självkörande bil år 2017 just självkörande. Mobiltelefonen var enorm och likheterna med paketet där bak i en självkörande är slående.

Digital Twin

Ett begrepp som flera av talarna återkom till på konferensen var “digital twin”. Man bygger en digital kopia till en produkt och kan flytta data från den digitala tvillingen till den fysiska produkten. Den här metoden blir allt mer populär. Man talade förstås också om “digital prototyping”. Genom att bygga en digital prototyp kan man jobba tidigt i utvecklingsarbetet med att undersöka hållbarheten och det kan leda till verkliga och bestående förändringar.

Många av de utländska deltagarna talade också om hur imponerade de är av antalet tekniska startup-företag i Sverige med innovativa och spännande lösningar. Många av de etablerade företagen har förstås också intressanta produkter.