Med 100%-klubben fortsätter Atea utmana branschens hållbarhetsarbete

Ateas arbete för hållbarhetsfrågan inom it-branschen intensifieras nu ytterligare.

Med 100%-klubben fortsätter Atea utmana branschens hållbarhetsarbete 1
Magnus Sallbring, Kultur- och Marknadsdirektör på Atea

Genom initiativet 100%-klubben utmanar Atea både privat och offentlig sektor att arbeta mer hållbart med hanteringen av it-produkter.

Målet är att 100% av it-utrustningen ska återanvändas eller återvinnas.

Med 100%-klubben tar Atea nästa steg i ett redan intensivt arbete kring hållbarhet. Redan under 2017 startades Atea Sustainability Focus (ASF), vars syfte är att accelerera den globala it-branschens hållbarhetsarbete.

– Med 100%-klubben vill vi ta en aktiv roll för att öka kunskapen kring it-återtag och för att få fler att börja agera för att minska sitt miljöavtryck, säger Joel Lindquist, som arbetar med Ateas produkterbjudande.

Atea har länge sett att det finns en vilja hos organisationer att göra en resa mot en mer hållbar hantering av it, men att det samtidigt har varit svårt för dem att komma igång.

– Alla vet att it-skrot innehåller ett antal ovanliga mineraler som bland annat utvinns i krigsdrabbade områden. Genom en hållbar livscykelhantering minskar vi behovet av att utvinna nya mineraler. Här har vi som är verksamma i branschen ett ansvar. Vi kan inte längre se på medan våra resurser tar slut. Därför vill vi stötta våra kunder att ta första steget mot en hållbar it-hantering, säger Magnus Sallbring som är Kultur- och Marknadsdirektör på Atea.

Startskottet för 100%-klubben går på Atea Bootcamp, it-toppmötet i Tylösand i slutet av maj. Verksamheter som vill ta nästa steg inom sitt hållbarhetsarbete kan intresseanmäla sig till 100%-klubben under Bootcamp. Tillsammans med Atea utformar de därefter en plan för hur och när de kan nå hållbarhetsmålet.

– Vi utmanar alla verksamheter, stora som små, privata som offentliga att gå med i 100%-klubben för att tillsammans sikta mot en 100 procent hållbar livscykelhantering av it-produkter, säger Magnus Sallbring.