Med artificiell intelligens ger nya arbetsplatser

Maskiner med artificiell intelligens kan bidra till att lösa miljöproblem, rädda liv, minska mängden repetitivt arbete och skapa nya arbetsplatser och tillväxtföretag.

Med artificiell intelligens ger nya arbetsplatser 1Det är upp till oss att utnyttja potentialen i den nya tekniken. Arbetsplatser som hotas har fått stor uppmärksamhet i debatten om AI och robotisering. Vi får inte glömma möjligheterna för tillkomsten av nya arbetsplatser.

Artificiell intelligens är det begrepp som används för system som besitter lite av det vi förknippar med mänsklig intelligens. Den tekniska utvecklingen gör att vi nu kan programmera maskiner för att hitta mönster i data, dra egna slutsatser och lära av de val de gör. I Google Foto kan du t.ex. söka i ditt privata bildarkiv efter “snö”, “katt”, “restaurang” eller “röd bil”. Du får många korrekta träffar och några som är felaktiga. Genom upprepade sökningar på stora mängder data förbättras verktyget.

Genom maskininlärning lär sig datorerna att tolka data och se logiska samband och brister. Det kan bland annat användas för att avslöja kreditkortsbedrägerier. Datorprogram övervakar kontinuerligt korttransaktioner och varnar om det händer något ovanligt. Om ett kreditkort används i Norge kl. 17:55 och det sedan görs ett kontantuttag i Tyskland kl. 19:30 går larmet. Mönstret är så ologiskt när det gäller avstånd och tid att transaktionen granskas närmare. När maskinerna har gjort det grundläggande arbetet tar människor över. De kontaktar eventuellt kunden för att höra om kortanvändningen kan bekräftas eller om kunden har utsatts för ett bedrägeriförsök. Är det som hänt normalt får maskinen en återkoppling angående detta och kommer lättare att godkänna liknande transaktioner framöver.

Artificiell intelligens kommer också att vara till stor hjälp inom vården. Avancerade system kan tolka ett nästan obegränsat antal patientjournaler och övervaka utvecklingen av diagnoser, behandlingsmetoder och effekter. Baserat på datamängderna kan ett sådant system ge rekommendationer på vad som troligtvis fungerar. Människor kan koncentrera sig på att kvalitetssäkra rekommendationerna och se till att behandlingen är anpassad och träffsäker. Både erfarna och oerfarna läkare får tillgång till ett omfattande databibliotek som gör det lättare för dem att fatta rätt beslut – både vad gäller diagnos och behandling. Möjligheterna är många. Globala nätverk av maskiner kan t.ex. snabbt upptäcka att en kombination av ovanliga symptom uppstått, och därmed varna om eventuella nya virus och epidemier. Motåtgärder kan då implementeras på ett tidigt stadium, smitta kan begränsas och liv kan räddas.

Artificiell intelligens kan också spela en avgörande roll i kampen mot klimatförändringarna. När det gäller fossila bränslen kan prognoser om förväntad förbrukning användas till att styra produktionen. Med en stor andel förnybar och variabel elproduktion från sol, vind och vatten måste man sammanställa prognoser över förväntad förbrukning och produktion, och kontinuerligt optimera ett nätverk (grid) av varierad förbrukning och produktion. Avancerad prognostisering, optimering av förbrukning och energistyrning i nätverket är nödvändigt. Smarta maskiner kommer att spela en avgörande roll.

Artificiell intelligens kan göra världen mycket smartare, expandera vår gemensamma kognitiva kapacitet och bidra till ett bättre och snabbare beslutsfattande till förmån för både individen och samhället. Analysföretaget Gartner förutspår att investeringarna i införandet av smarta maskiner globalt kommer att öka från en miljard dollar 2016 till 30 miljarder dollar 2021.  Andra analytiker talar om betydligt större summor. Utmaningarna på vägen kommer att vara många. Människor, organisationer och samhällen måste utveckla de tekniska möjligheterna och de grundläggande idéerna för konkreta lösningar. Dagens modeller måste förändras och reglerande myndigheter måste lära sig att hantera nya områden, och säkerhet, sårbarhet och integritet måste värnas. Politikerna måste engagera sig i både utmaningar och möjligheter. Införandet av kognitiva datasystem inom en rad områden kommer att kräva en enorm insats, mänsklig kunskap, insikt och interaktion.

Inom IT-branschen är experter på kognitiva system bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden. Så kommer det att vara under många år framöver, och det kommer att uppstå helt nya yrken kopplade till formgivning, utveckling, testning, säkerhet och drift av kognitiva lösningar. Inom loppet av de närmaste åren kommer smarta system att användas inom t.ex. avancerad analys, transaktionsövervakning och kundservice. Vägen framåt är svår att förutsäga. Men när vi talar om ett teknikområde med så stor potential måste vi tänka minst lika mycket på vad som kan tillkomma som på vad som försvinner.

Robin Blomquist, VP Innovation & Corporate Strategy, EVRY