Med nya Avaya IP Office erbjuds enhetlig och kraftfull samverkan

Avayas nya version av Avaya IP Office lanseras nu globalt.

Med nya Avaya IP Office erbjuds enhetlig och kraftfull samverkan 1Avaya IP Office är en samverkansplattform som hjälper företag att uppnå högre produktivitet och förenklar samverkan genom att samla alla företagets kommunikationskanaler, möten, gruppsamarbeten och delning av innehåll i en och samma applikation. Avaya IP Office stödjer Avaya Equinox, företagets lösning för samordnad och integrerad kommunikation, och tillhandahåller nya funktioner som erbjuder den användarvänlighet och enkla hantering som små och medelstora företag behöver.

”Avaya IP Office har en enorm användarbas på 26 miljoner användare, och vi utvecklar ständigt tjänsten för att möjliggöra enkelhet, rörlighet och samverkan i företag. Genom att en enda applikation ger vi tillgång till de verktyg som behövs för att samverka effektivt. Avaya IP Office är också en mycket uppskattad samverkanslösning i Sverige som växer mycket snabbt ” säger Susann Hjort, VD på Avaya Sverige.

Den förbättrade versionen av IP Office inkluderar uppgraderade kommunikations- och samarbetsfunktioner, och erbjuder mervärde via en rad implementeringsalternativ, antingen i molnet, lokalt eller som en kombination av bägge två. Avaya IP Office kan nyttja Avaya Vantage och den senaste J Serien av stationära telefonisystem med röst och videofunktioner, som tillägg till de mjukvaru- och mobiltelefonifunktioner som finns i Avaya Equinox. För europiska DECT-användare medför lösningen nästan dubbelt så hög skalbarhet.

”I takt med att företag förflyttar sina kommunikations- och samverkansfunktioner till molnet, efterfrågar de gedigna affärslösningar som erbjuder förbättrade, men samtidigt bekanta användarupplevelser. Genom att stödja Avaya Equinox och olika valmöjligheter för implementering, förser Avaya IP Office sina partners och kunder, i form av såväl små som medelstora företag, med en välbeprövad kommunikationslösning för integrerad kommunikation med ett avancerat och modernt gränssnitt. Lanseringen av Avaya IP Office med Avaya Equinox är en naturlig del av Avayas målsättning att förflytta sina lösningar till molnet.” säger Elka Popova, Vice President och Senior Fellow, Connected Work and Digital Experience på Frost & Sullivan.

Som ytterligare tillägg till lanseringen finns Avaya Chronicle, som fungerar till IP Office och OEM’d från Avaya DevConnects partner Xima.

Avaya Chronicle tillhandahåller över ett femtiotal skräddarsydda standardrapporter som stödjer visuell samtalshantering och ger information om operatörers prestationer, med tillgänglighet både lokalt och genom Avayas IP Office molnbaserade lösningar.

Samarbetspartners som använder Avayas ”Powered by IP Office”-molnbaserade plattform kan själva använda dessa funktionerna och erbjuda dem till nya eller befintliga kunder, antingen helt molnbaserat eller som en hybridvariant som kombinerar molnet med lokal lagring. Samarbetspartners kommer även förses med en ny installationsguide och nya hanteringsverktyg för att underlätta implementering och hantering av både lokala och molnbaserade alternativ. Molntjänstguiden hjälper bland annat kunder med implementering, uppgraderingar, programfix, samt hantering av applikationer med rollbaserad administration som höjer säkerheten.