Med snabba lösningar tillhör Vertiv täten på PFM-marknaden

Enligt analysföretaget Omdia växte den globala marknaden för prefabricerade modulära datacentra med 65 procent senaste året.

Med snabba lösningar tillhör Vertiv täten på PFM-marknaden 1
Viktor Petik, vice vd på Integrated Modular Solutions, Vertiv

Vertiv rankas av Omnia som en ledande leverantör av prefabricerade modulära (PFM) datacentra. Vertiv har nu näst störst marknadsandel i världen. Den färska rapporten lyfter skalbarheten, investeringens värde och snabbheten till att tjänsterna kan tas i bruk som främsta orsaker till att PFM nu växer kraftigt.

Omdia-rapporten, Prefabricated Modular Data Centres, som publicerades tidigare i år, bygger på uppgifter från 2018 och 2019. Rapporten uppskattar att det samlade värdet av PFM-leveranser under 2018 var drygt 1,2 miljarder US-dollar med en tillväxt på 65 procent för 2019. Bland framgångsfaktorerna pekar rapporten bland annat på skalbarheten, fördelen av att kunna producera och integrera lösningar på olika platser samt att det går så snabbt att ta en ny lösning i bruk. Genom plug-and-play görs en installation på kortare tid och kan kvalitetstestas på förhand.

Lucas Beran, chefsanalytiker på Omdia och rapportens författare, pekar på just den snabbheten som främsta drivkraft bakom tillväxten av modulära datacentra. “Det är ökningen av mängden data och den omättliga efterfrågan på bearbetningsmöjligheter som driver utvecklingen”, säger han. ”Med tanke på att traditionella datacentra tar 18 till 24 månader att färdigställa är det naturligt att kunderna vill ha prefabricerade modulära datacentra som kan erbjuda en lösning inom fyra till sex månader.”

“Vi ser också en kraftigt ökad efterfrågan av PFM-datacentra – av de här skälen”, säger Viktor Petik, vice vd på Integrated Modular Solutions, Vertiv. ”Våra kunder uppskattar också att lösningarna kan göras så flexibla, efter varje kunds behov. För att ytterligare stärka vårt erbjudande har vi skaffat PFM TIER-Ready-certifiering för EMEA genom Uptime Institute, ökat verksamheten i Nordamerika samt kapaciteten i vår anläggning i Kroatien.”