Media Alert: Salesforce och AWS skapar nya möjligheter för distanssupport

Idag lanserar Salesforce, i samarbete med AWS, ett helt nytt sätt för medarbetare inom kundsupporten att arbeta på distans.

Media Alert: Salesforce och AWS skapar nya möjligheter för distanssupport 1
Dan Bjurman Sverigechef på Salesforce Sverige

Service Cloud Voice kommer nu att fullt integreras med Amazon Connect så att supportcentra enkelt och flexibelt kan tillhandahålla support från en utspridd, och ofta hemvarande, medarbetarskara.  

Service Cloud Voice, lanserades i slutet av förra året, och är en plattform som knyter ihop telefon, digitala kanaler och CRM-data till en enda konsol som ger supportpersonalen allt de behöver för att ge bästa möjliga stöd till kunden.

Sedan lanseringen har Covid-19 helt förändrat situationen vad gäller supportpersonalens huvudsakliga arbetsplats.  

– På mer eller mindre några dagar, förändrades spelplanen helt för företagens supportcentra. Från att agera utifrån en eller ett antal centraliserade, fysiska platser till att bli helt decentraliserade med medarbetare som försöker att ge support från sina vardagsrum eller kök. Den här bilden har kommit för att i viss mån stanna och vi kommer nog att se mer och mer av kundsupport som hanteras i kombinerade miljöer, säger Dan Bjurman Sverigechef på Salesforce Sverige.  

Samtidigt har kundsupportens roll visat sig viktigare än någonsin just under pandemin. En undersökning genomförd av Salesforce visar att 30 procent av konsumenterna kontaktar supporten mer än vad de gjorde innan pandemin.  

En utspridd medarbetarskara och ökat tryck från kunderna ökar tillsammans behovet av att möjliggöra access till Service Cloud Voice var man än befinner sig. Via Amazon Connect, blir det möjligt att med bibehållen röstkvalitet arbeta från olika platser – oavsett om det är hemmet, kontoret eller sommarstugan.  

-Det här samarbetet ger våra kunder högsta möjliga täckningskvalitet. Vi har sett organisationer med tusentals användare kommunicerandes på plattformen samtidigt med en oförändrat hög röstkvalitet, säger Dan Bjurman Sverigechef på Salesforce.  

Salesforce har på olika sätt stöttat sina kunder under pandemin. Detta bland annat genom Salesforce Care, där man erbjöd gratis responslösningar för snabb kommunikation med kunder i tid av kris och genom Work.com, en plattform med lösningar och tjänster som hjälper företagen tillbaka till det nya normala. Detta samarbete är ännu ett led i att försöka förbättra möjligheterna för företag att kunna fortsätta att utöva sin verksamhet på ett så effektivt sätt som möjligt – även om kartan ritas om.