Meningslös data kostar svenska företag över 5,5 miljoner kronor per år

Ett enormt ”databerg” med onödig och osynlig data beräknas kosta europeiska företag 7,4 miljarder kronor år 2020

IMG_4234Stockholm – 9 november 2015. Veritas Technologies LLC, en global ledare inom backup- och återställningslösningar, kan i sin Databerg Report 2015 nu visa att svenska företag har bland de högsta mängderna ROT-data i världen lagrade i sina nätverk. Rapporten uppskattar att ett svenskt medelstort företag med 1 000 terabyte av information kommer att spendera över 5,5 miljoner kronor om året genom att spara onödiga filer som exempelvis medarbetares musik, bilder och privata ID-handlingar.

”De viktigaste resultaten i  2015 avslöjar att svenska företag investerar betydande resurser för att spara data som är helt oanvändbar för verksamheten”, säger Anders Lindqvist, Veritas försäljningschef för Sverige och Norge. ”Undersökningen visar att en del av företagens lagrade ROT-data, som totalt uppgör 41 procent, består av semesterbilder, spel och ID-handlingar från medarbetare som använder företagsnätverk för eget bruk. Det som är både intressant och bekymmersamt är att 73 procent av alla svenska organisationer för närvarande inte har en strategi för att få ut ett affärsvärde av sina data – en siffra som är en av de högsta inom EMEA-regionen. Det här innebär att IT-specialister baserar sina IT-strategier och -budgetar på datavolymer istället för affärsvärde.”

Undersökningen ger insikter i hur 1 475 respondenter (varav 100 i Sverige) i 14 länder över hela EMEA-regionen hanterar utmaningarna med att förvandla data till värdefull affärsinformation. Rapporten presenterar ett nytt fenomen kallat ”Databerg”, som består av de tre huvudsakliga datatyper som företagen lagrar idag:Databerg Report

Affärskritiska data – data definierad som livsviktig för den dagliga verksamheten och företagets framgång. Affärskritisk data måste skyddas proaktivt och hanteras i realtid av specialister med tydligt ansvar gentemot företagsledningen.

ROT-data – data definierad som överflödig, obsolet eller trivial. ROT-data måste minimeras proaktivt och raderas regelbundet på ett säkert sätt.

Mörk data – datavärde som ännu inte har definierats. Det kan gälla livsviktig affärskritisk data, värdelös ROT-data eller till och med data som inte följer företagets regler eller är olaglig. Det här kan leda till att en omedveten ansvarsskyldighet uppstår i företagets IT-system.

Studien fann att den typiska svenska organisationen redovisade ett värde för mörk data på 42 % (EMEA 54 %), ROT-data på 41 % (EMEA 32 %), vilket ger 17 % (EMEA 14 %) identifierbar affärskritisk data. Det motsvarar ett slöseri med företagsresurser på upp till 7,4 miljarder1 kronor i EMEA-regionen år 2020, på grund av ROT-datalagring, om företagen inte ändrar sin strategi och kultur vad gäller informationshantering.

Beräkningarna baseras på 32 % redundant, obsolet eller trivial data, till en kostnad på mellan 3 500 dollar (medelstora och stora företag) och 5 000 dollar (små företag) per terabyte och en global datavolym på 44 zettabyte år 2020

Redundant, Obsolet och Trivial data

Post Comment