Microsoft Norge utser TeleComputing till årets Hosting Partner

TeleComputing har för andra året i rad blivit utnämnd till Årets Hosting Partner av Microsoft Norge. Detta befäster företagets position som den ledande specialisten på molntjänster i Norden.

teleomp

TeleComputing har de senaste åren fått en unik position som en av Microsofts allra viktigaste partner vad gäller utveckling av framtidens molnlösningar. Samarbetet innebär att TeleComputing kan utveckla kompletta molntjänster där vissa delar av tjänsten hanterar inom TeleComputings egna datacenter, medan andra delar hanteras av Microsofts moln.

Genom att Office365 och Azure integreras som en virtuell del av TeleComputings datacenter får TeleComputings kunder möjlighet att välja olika typer av molnleveranser och få dem integrerade till en enda integrerad IT-driftstjänst till ett avsevärt lägre pris än traditionella outsourcingtjänster.

– TeleComputing var med och utvecklade SPLA licensmodellen redan år 2000 och var en av de allra första SPLA-partner i världen, säger Dagfinn Ringås, chef för kunder och partner, Microsoft Norge. Med sitt fokus och synlighet av Office 365 har de satt standarden för resten av branschen. TeleComputing har varit en viktig partner i Microsofts molnsatsning med sin satsning på Azure och sin organiska tillväxt genom SPLA.

Post Comment