Millennials ställer högst krav på sin arbetsmiljö

Ett öppet kontorslandskap ska öka samarbetet mellan kollegor och därigenom produktiviteten.

Millennials ställer högst krav på sin arbetsmiljö 1En global undersökning från Oxford Economics och Plantronics visar dock att så inte alltid är fallet. Störande ljud och distraktioner gör att medarbetare lämnar sina kontor för att kunna arbeta koncentrerat.

Millennials (22–36 år) kommer inom några få år att dominera arbetsmarknaden. De är också den generationsgrupp som har störst vana av öppna kontorsmiljöer. På grund av sin unga ålder har gruppen i många fall inte upplevt någon annan typ av arbetsplats. Trots det är millennials de som troligen kommer att lyfta det öppna kontorslandskapets problem. Dessutom hanterar gruppen prövningarna som uppstår i en öppen miljö på arbetsplatsen annorlunda än sina äldre kollegor.

– Undersökningens resultat talar sitt tydliga språk. Någonting måste förändras i sättet vi tänker för att tillvarata kompentensen hos den här gruppen. Om åtgärder inte vidtas riskerar arbetsgivare att ligga efter när millennials dominerar arbetsmarknaden, säger Pehr Börjesson, Corporate Account Manager för Plantronics nordiska avdelning.

Undersökningens resultat pekar mot tydliga skillnader i preferenser mellan millennials och deras äldre kollegor. Millennials är:

  • Mer toleranta för en högljudd arbetsmiljö som är energikrävande (9 % vs. 30 % av deras äldre kollegor).
  • Mer benägna att tycka att deras organisation borde adressera problemen med ljud och distraktioner (89 % vs. 75 % av äldre medarbetare).
  • Mer troliga att ta promenader utomhus för att fokusera (84 % av millennials vs. 64 % av övriga) och mindre benägna att använda tysta utrymmen på kontoret.
  • Mindre nöjda med kontorsinredningen (38 % av millennials vs. 48 % för övriga grupper).

– Vi ser att millennials sticker ut bland generationsgrupperna i undersökningen. Det går inte att vara tydlig nog med att arbetssättet måste förändras i framtiden för att möta de nya krav som ställs på arbetsgivarna. Individens enskilda preferenser blir allt viktigare – även på jobbet, fortsätter Pehr Börjesson.