Mimecast: 7 tips för ett säkrare hemmakontor

Cyberbrottslingar är väl medvetna om att tusentals svenskar för tillfället arbetar hemifrån, där IT-säkerheten sällan är lika hög som på företagskontoret.

Mimecast: 7 tips för ett säkrare hemmakontor 1IT-säkerhetsföretaget Mimecast delar här med sig av 7 enkla tips för ökad säkerhet på hemmakontoret.

Hemmakontor har idag etablerats överallt i Sverige med anledning av den rådande krisen. Gemensamt för de flesta hemmakontor är att säkerheten inte är lika bra som på företagskontoret. Du kan t ex ha ett generiskt lösenord för din hemmarouter, samt en mängd olika IoT-enheter utan de nödvändiga säkerhetsuppdateringarna installerade.

Det finns även mycket annat som gör ditt hemmakontor sårbart. Många människor tillbringar hela dagarna inomhus, utan frisk luft och fysisk aktivitet, samt kanske med lekande barn i sin närhet.

Alla dessa faktorer påverkar vår koncentrationsförmåga och ökar risken för att vi faller offer för cyberbedragare genom att t ex råka öppna mail med skadliga bilagor eller låter oss luras av phishing-mail. Analyser visar att mänskliga misstag spelar en viktig roll i 90 procent av alla framgångsrika cyberattacker. För att motverka detta har IT-säkerhetsföretaget Mimecast sammanställt 7 tips om hur du bäst säkrar ditt hemmakontor och minimerar risken att drabbas av cyberbrott.

  1. Arbeta från 8 till 16

På ett kontor finns det ofta ganska tydliga rutiner och ramverk, vilket saknas på hemmakontoret. Där kan det ibland vara svårt att hålla sig till tydligt avgränsade pauser under dagen, samt att vissa väljer att arbeta under de sena kvällstimmarna. Genom att pausa och strukturera upp arbetstiden blir det lättare att skärpa koncentrationen och undvika trötta ögon, vilket i slutändan minskar risken för att frestas att öppna en farlig bilaga i ett e-mail eller att, i ett svagt ögonblick, dela med sig av känsliga personuppgifter.

  1. Skapa en fysisk arbetsplats

De som drabbas av cyberbrott gör det ofta det när de på grund av okoncentration eller distraktion klickar på fel plats i ett mail eller på en webbplats. Därför är det viktigt att skapa ett fysiskt utrymme i hemmet där du kan jobba ostört. Det kan t ex handla om att tillfälligt placera ett skrivbord och en stol i ett avskilt rum, som blir ditt ”kontor” för dagen.

  1. Gör en övergripande säkerhetskontroll av hemmet

Våra hem är fyllda med uppkopplade enheter och många förbiser att dessa kan vara ett potentiellt hot mot nätverkssäkerhet. Allt från TV till babylarm kan anslutas till din router, så det är absolut nödvändigt att du kontrollerar den noggrant. Ändra lösenordet för själva nätverket, men även för routerns administrationssida – den sida du öppnar när du vill ändra koden till nätverket. Kom ihåg att välja en unik kod med minst 15 tecken.

Se även till att, om möjligt, aktivera den inbyggda krypteringen och brandväggen, vilket är ett av få sätt du kan skydda dina uppkopplade enheter, såsom t ex brödrost, TV-box och många andra av de enheter som inte har något installerat säkerhetsprogram. Detta försvårar för cyberbrottslingarna, som annars kan hacka sig in på dessa enheter för att få åtkomst till hela nätverket.

  1. Håll dig till ditt eget nätverk

I de flesta hushåll är det trådlösa nätverket hårt belastat dessa dagar – särskilt i hem med flera personer, där alla eller flera av dem är uppkopplade samtidigt. En del kanske då väljer att “låna” grannens nätverk, för att få bättre uppkoppling. Rådet är att helt undvika detta. Håll dig till ditt eget nätverk, så att du kan kontrollera säkerheten.

  1. Använd kryptering så långt det är möjligt

Webmail och privata e-mail är mycket sällan krypterade, vilket ökar risken för att du drabbas av så kallade ”Man in the middle”-angrepp, där cyberbrottslingar kan redigera innehållet i din e-post innan den når mottagaren, utan din vetskap. Detta kan vara särskilt allvarligt om du skickar viktiga affärsdokument. Beakta t ex att Gmail och Outlook.com inte erbjuder S/MIME-kryptering för privata användare, medan Office-utgåvan av Outlook erbjuder en sådan funktion. Om du behöver skicka filer kan du istället för din webmail använda dig av ett kostnadsfritt tilläggsprogram för kryptering i din webbläsare.

  1. Använd en VPN

Som en extra säkerhetsnivå för kryptering bör du alltid använda ett VPN, vilket många företag har förinstallerat på medarbetarnas datorer. Detta möjliggör bland annat åtkomst till företagets servrar på en säker anslutning, så att du enkelt och säkert kan dela filer med kollegor.

  1. Använd tvåfaktorsautentisering

Alla tjänster bör om möjligt använda tvåfaktorautentisering. Metoden är betydligt säkrare än att bara ange en kod och minskar risken för att dina konton ska hackas.