Mimecast: Det stora antalet videomöten utmanar IT-säkerheten

Miljontals användare använder idag videokonferenstjänster som Zoom och Microsoft Teams för att kommunicera med kollegor och riskerar då att utsättas för cyberattacker.

Mimecast: Det stora antalet videomöten utmanar IT-säkerheten 1IT-säkerhetsföretaget Mimecast varnar för att riskerna att drabbas ökar i katastroftider.

Behovet av digitala samarbetsverktyg har ökat explosivt nu när stora delar av den svenska arbetskraften jobbar hemifrån. På bara en vecka fick kommunikationsplattformen Microsoft Teams så många som 12 miljoner nya användare, vilket är en ökning med nästan 40 procent. På samma sätt fick Zoom fler nya användare under årets första två månader än under hela 2019.

Men det stora användarinflödet har dock en baksida. Även om dessa båda tjänster har klarat sig från att krascha på grund av den stora belastningen, så kan det stora antalet användare samtidigt leda till att tjänsterna även utgör jaktplatser för cyberbrottslingar, varnar IT-säkerhetsföretaget Mimecast.

Här kan cyberbrottslingarna dra nytta av att många användare har liten erfarenhet av tjänsterna, samt att hemmakontorens IT-säkerhet sällan är lika bra som företagsnätverkens, samt att människor generellt sett är mindre uppmärksamma och försiktiga när de arbetar hemifrån.

– Hot som phishing i form av e-mail, SMS eller telefonsamtal har högre framgångsgrad när rädsla eller tidspress förmår offret att vidta åtgärder, säger Peter Benham, Senior Manager för Business Continuity på Mimecast.

Så arbetar du säkert hemifrån

Attackerna kan drabba företag i alla storlekar – inklusive de som normalt sett har god kontroll över säkerheten. Detta beror bland annat på att otaliga företag på rekordtid har tvingats anpassa sig till en ny verklighet och etablera hemmakontor med rätt tekniska lösningar och betryggande säkerhet.

Därför är det, enligt Mimecast, viktigt att organisationer ägnar extra uppmärksamhet åt säkerheten för sina egna och sina anställdas skull.

– Företag bör vara vaksamma på de nya hoten och skärpa sina riktlinjer för säkerhet, inte bara i förhållande till verksamhetens tekniska lösningar, utan framför allt genom att informera sina medarbetare om hur de kan arbetar säkert, säger Peter Benham.

Att utbilda företagens anställda inom IT-säkerhet är extra viktigt, inte minst med tanke på att mänskliga misstag spelar en viktig roll i 90 procent av alla framgångsrika cyberattacker.

För att minska risken för att drabbas så bör anställda bland annat skapa ramar och rutiner för sitt hemarbete, så att de inte tappar koncentrationen vid skärmen. Det kan vara att schemalägga sitt arbete så att man arbetar från 8 till 16 och lägger in regelbundna pauser. Anställda kan även dra nytta av att skapa en fysisk arbetsplats på en avskild plats i hemmet, där de kan arbeta ostört. Slutligen kan de då och då ändra lösenordet för deras privata nätverk och routern, samt använda en VPN för att upprätta en säker anslutning till företagets server.