Mobiltrafiken på Nytorget nu högre än före Corona, allt fler besöker nöjeskvarter kvällstid

Veckans Jobb- och Nöjesindikator från Tre visar att mobiltrafiken ökar runt storstädernas mest populära nöjeskvarter.

Mobiltrafiken på Nytorget nu högre än före Corona, allt fler besöker nöjeskvarter kvällstid 1
Jobb- och Nöjesindikatorn visar mobiltrafik under mars, april och maj i förändring mot normaltrafik i Tres nät. Index 100=normaltrafik före Corona.

Förra veckan ökade trafiken runt Nytorget på Södermalm med 31 procent jämfört med veckan innan och ligger nu på sin högsta nivå sedan Corona började och väsentligt över en normalvecka före Corona bröt ut.

Nöjesindikatorn mäter genom mobildata antalet människor kvällstid vid storstädernas mest populära nöjesstråk. Utöver Nytorget så ökade även mobiltrafiken vid Kungsportsplatsen i Göteborg med hela 52 procent förra veckan jämfört med förrförra. Motsvarande siffror för Stureplan i Stockholm var 49 procent och 21 procent för Lilla Torg i Malmö.

Nöjesindikatorn visar i högra kolumnen ett index där 100=mobiltrafiken före Corona. Nytorget är för första gången över 100 och når nu 126 i index. Alla städer längre ned i texten.

Stockholm – Nytorget Normalvecka 100
14 79
17 95
18 88
19 97
20 92
21 95
22 126

– Vi har sett en tydlig ökning av mobiltrafiken i storstädernas nöjeskvarter de senaste veckorna. Trenden förstärktes ytterligare förra veckan och man kan anta att det är det fina vädret som bidrar. Vi gjorde även en analys där vi jämförde temperatur och mobildata som var överraskande lika. Nu är Nytorget uppe på nivåer som överskrider en normal vecka före Corona, säger Mårten Lundberg kommunikationsdirektör på Tre Sverige.

Jobbindikatorn, som fokuserar på morgonruschen på centralstationerna i de största städerna, visade även den en stor ökning förra veckan jämfört med förrförra i alla städer. Ökningen här kan delvis förklaras av att förrförra veckan var en kortvecka med röd dag och klämdag vilket innebar att många var lediga.