Mogul: ”Gå tillsammans med oss ut till kunderna”

MICROSOFT PARTNERDAY 2014 /Microsoft befinner sig som bekant på en resa där den tidigare licensbaserade affärsmodellen skrotas till förmån för teknik och leveranssätt som stödjer moln, mobilitet och ändrade köpmönster hos kunderna. Under Microsoft Partnerday 2014 beskrev de olika aspekter av den förändringen och delade med sig av sin syn på hur partner kan följa med i den. Och vd Jonas Persson tryckte i sitt välkomsttal på att han ser nätverkandet med Microsofts partner som en central del i den här utvecklingen.

– Man blir aldrig starkare än sitt nätverk, sa han. Så det är viktigt för oss att nätverka med er, bygga nya relationer och lyssna på er.

Vi gav oss ut i vimlet för att ta reda på hur leverantörens syn på verkligheten rimmar stämmer med den deras partner har. Och givetvis om leverantörens sätt att vrida om sin strategi är uppskattat.

Philip Nestenborg, Mogul
Philip Nestenborg, Mogul.

Philip Nestenborg på Mogul hade rest upp från Göteborg för att vara med. Han gillar det han ser och hör, men han har också en del synpunkter på hur Microsoft hjälper sina partner hos kunder som finns i segmentet under de allra största – en kategori kunder som Mogul i huvudsak jobbar med.

Men först, hur ser ni på den förändring som Microsoft beskriver?

–  Inom de områden vi verkar, främst lösningar för internet och intranät, så är ju det mobila användandet nyckeln. Så den mobila utvecklingen driver ju på behovet att få lösningarna att fungera för nya typer av klienter etcetera.

– Och att Microsoft nu har släppt sitt fokus på licensförsäljning och tittar mer på värdebaserad försäljning gör ju att vi som aldrig har jobbat med licensbaserad försäljning kommer mycket mer i rampljuset nu.

Gör Microsoft förändringen på ett rätt sätt? Det kan han inte svara på men han ser i alla fall att de gör det på ”ett bra sätt”.

Hur passar det här in i er strategi, specifikt det Microsoft gör?

– Det passar in ganska väl, just för att vi inte har ett arv med vare sig licenser eller hårdvara utan har jobbat med egen drift och lösningsutveckling. Det gör att nu blir kärnleveranserna från Microsoft mitt i smeten i vår verksamhet.

Hur skulle Microsoft kunna bli en bättre leverantörspartner?

– Jag tror att de ännu mer ska fokusera på det de har börjat att göra, nämligen att ta oss partner i hand och orka gå hela vägen ut till kunderna gemensamt. Det finns vissa områden där vi tycker att de lämnar över lite för mycket till oss. Det finns fler synergier i att jobba tillsammans med oss.

– Hos de allra största kunderna är Microsoft ute för där har de resurser att jobba med partners. Men i segmentet under är det svårare för dem att hinna med och vara tillräckligt nära oss partner.

Läs vad andra partner säger:

Qbranch ”Vi vill ha mer stöd kring storytelling”

B3IT Connexions ”De har en utmaning på den mobila sidan”

Itero ”Förändringen är bra – men information kan bli bättre”

IXX IT-partner ”Ge oss mer utbildning kring Office 365”

 

Post Comment