Molnet förändrar hur affärerna görs – Verizon 2016 State of the Market: Enterprise Cloud Report

Sextionio procent av företagen säger att molnet har möjliggjort för dem att omforma en eller flera av deras affärsprocesser, enligt Verizon Enterprise Solutions State of the Market: Enterprise Cloud Report 2016. Dessutom rapporterar företagen att de flyttar verksamhetskritiska workloads till molnet, något som förbättrar affärsverksamheten – 88 % säger att det förbättrar lyhördheten mot affärsbehov, 65 % säger att det förbättrar den övergripande verksamheten.

Nyckelresultat från årets rapport inkluderar:

hero_reportMolnet stödjer verksamhetskritiska workloads:87 % av företagen använder molnet för verksamhetskritiska workloads. Upp från 60 % från den första rapporten.

  • Privata moln ökar:Nästan hälften av företagen (44 %) använder, eller planerar att implementera en privat molnlösning. Endast lite fler än en tredjedel respondenter (37 %) känner likadant om publika moln.
  • Det finns inte ett moln för alla:Mer än hälften (53 %) av företagen använder två till fyra molnleverantörer, och 26 % använder fler än 10. Företagen omfamnar en strategi med flera moln.
  • Nätverket:Ett bättre nätverk spelar roll. Företagen tror att nätverket är kritiskt för framgången bakom ett molnprojekt. Och 86 % av respondenterna säger att molninfrastrukturen är lika tillgänglig/pålitlig som deras infrastruktur on premise.
  • Säkerheten är inte ett hinder för implementeringen.Faktum är att 80 % av företagen säger att deras molnmiljö är lika säker (40 %) eller ännu säkrare (20 % säger ”lite mer säker”, 20 % säger ”mycket mer säker”) jämfört med deras infrastruktur on premise.
  • Molnanvändningen inom företagen fortsätter att växa. 84 % säger att deras molnanvändning har ökat det senaste året. Hälften av företagen säger att de kommer använda molnet för åtminstone 75 % av deras workloads vid 2018.

Verizons tredje årliga rapport kring molnet erbjuder unik data och analyser kring användningen av molnet inom företagen, och dess påverkan på IT-organisationen och affärerna i stort. Rapporten är den enda som kombinerar intern data från en av branschens mest erfarna leverantörer av molntjänster med data och insikter med tredjeparts analys- och forskningsföretag. Rapporten presenterar en inblick för rådande trenderna inom molnet tillsammans med analyser och förutsägelser kring framtiden för molnet inom företagen.

Post Comment