Molnklienter skapar aktivitetsarbetsplatser hos Inhouse

IT-operatören Wycores mångåriga kund Inhouse tar nu ytterligare ett steg i utvecklingen av sin IT och inför aktivitetsarbetsplatser. Konceptet som är framtaget av Wycore består av specialkonfigurerade tunna klienter, molnklienter, istället för datorer.

– Vi får nu en helt underhålls- och felfri IT-miljö med klienter som har en betydligt bättre livslängd, vilket sparar både tid och resurser. Sen var flytten som vi nyligen gjorde enkel IT-mässigt, säger Jens Ölander, vd på Inhouse.

wycoreInhouse, ett framgångsrikt konsult-, rekryterings- och bemanningsföretag som varit kund till Wycore i många år, strömlinjeformar nu sin IT ytterligare i samband med flytt till en ny toppmodern lokal på Sturegatan. Man byter ut sina gamla bärbara datorer till molnklienter – Wycores specialkonfigurerade tunna klienter som ansluter direkt in i användarens skrivbord. Genom detta minimeras risken för driftsstörningar och avbrott. Inhouse inför med detta helt funktionsbaserade arbetsplatser där datorn inte är knuten till en person. Den som för tillfället är inne på kontoret kan ta en arbetsplats, logga in i molnklienten och få fram sitt egna molnskrivbord med alla sina filer och program.

Logistiska fördelar utöver en helt underhålls- och felfri IT-miljö
Förutom de logistiska fördelarna, eftersom det enda i IT-miljön som behövde flyttas var själva internetuppkopplingen och brandväggen, innebär lösningen en helt underhålls- och felfri miljö. Detta eftersom man arbetar direkt i Wycores Citrixbaserade molnplattform där själva klienten inte har något att göra med innehållet. Genom detta minimeras risken för driftsstörningar och avbrott, och man behöver aldrig uppdatera något eller ha något antivirus.

Ytterligare fördelar är att Inhouse räknar med att kunna använda molnklienterna två till tre gånger längre än vanliga datorer, vilket innebär en stor kostnadsbesparing. Klienterna består heller inte av någon mekanik och startar upp direkt. Endast en vanlig internetuppkoppling krävs, och om något skulle hända med en eller flera klienter så har ingen data gått förlorad och det är bara att starta upp en ny och ta vid där man slutade.

 

Post Comment