Molntjänster hjälper småföretagare på semestern

Fyra av fem småföretagare jobbar under sin sommarsemester.

Sedan förra sommaren har var femte småföretagare flyttat system till molnet, vilket gör det lättare att hålla koll på verksamheten – något som upplevs som lugnande. Det framgår av en ny undersökning från ekonomiföretaget Visma.

– Tack vare dagens teknik och överflyttningen till molnet kan man som småföretagare ha grepp om verksamheten från hängmattan eller utlandssemestern. Många är aldrig helt lediga, men upplever ändå att de har balans i livet, säger Boo Gunnarson, Visma Spcs företagarexpert.visma molnjänst

Var femte småföretagare i Vismas undersökning, 20 procent, uppger att de har mer av företagets system i molnet jämfört med för bara ett år sedan. Sju procent har gått över helt till molntjänster, alltså webbaserade system som sköts via internet.

Bara 23 procent uppger att de inte brukar jobba alls under sommarsemestern. Det innebär att nästan fyra av fem brukar arbeta i olika grad. Tre av tio, 30 procent, brukar ha flera jobbdagar under sin semester.

Lugnare med koll på företaget
En stark anledning till att så många småföretagare ser till att vara tillgängliga under sin ledighet är att det skapar en känsla av trygghet. Hela åtta av tio, 78 procent, upplever att det är lugnande att vara nåbar under sin ledighet. Inte ens var tionde tycker att det är mycket stressande.

– Friheten att kombinera jobb och ledighet är numera väldigt stor, men ställer också krav på att man sätter gränser för sig själv. Annars finns en risk att man jobbar jämt, säger Boo Gunnarson.

Bara var tionde småföretagare i landet, 11 procent, stänger av jobbmobilen och läser inte sin e-post under semestern. Resten vill ha koll på verksamheten även när de har semester. Sju av tio, 71 procent, av de svarande småföretagarna uppger att de kollar av mejlen eller mobiltelefonen minst en gång om dagen. 27 procent svarar att de gör det hela tiden.

Post Comment