Nära hälften av svenskarna skulle överge företag som utsätts för dataintrång

En ny undersökning från SIFO på uppdrag av FICO visar att endast fem procent av svenskar med säkerhet skulle stanna kvar som kund, om ett företag utsätts för ett dataintrång.

Nära hälften av svenskarna skulle överge företag som utsätts för dataintrång 1Hela 43 procent säger att det inte är troligt att de fortsätter som kunder.

”Antalet dataintrång hos företag har ökat i hela världen under de senaste åren och de fall som blivit offentligt kända har också tydligt visat de negativa konsekvenserna med fallande börskurser och förlorat anseende,” säger Dylan Jones, ansvarig för FICO i Norden. ”Förtroendeskador tar lång tid att reparera och när vi nu för första gången frågar svenskar hur de ställer sig till att företag de är kunder hos utsätts för intrång är domen brutal, endast fem procent skulle med säkerhet fortsätta vara kunder.”

SIFO/FICO: Om ett företag där du är kund skulle utsättas för dataintrång där din personliga information riskeras hamna i orätta händer, hur troligt är det att du skulle fortsätta vara kund till detta företag framöver?

  • Mycket troligt – 5%
  • Något troligt – 30%
  • Inte troligt – 43%
  • Vet ej – 22%

Svenskar: Vi gör tidigt egna bedömningar av cybersäkerhet

Undersökningen från SIFO/FICO visar också att många svenskar tidigt tar hänsyn till risken för dataintrång. Fler än hälften gör en egen bedömning av risken för intrång innan de ger ifrån sig information till ett företag de är kund hos.

”Det är klokt att så många svenskar överväger risken för intrång innan de lämnar ifrån sig personlig information till företag,” säger Dylan Jones. ”Dessa personliga bedömningar är dock säkerligen relativt bristfälliga, och samhället borde göra mer för att hjälpa konsumenter att bedöma sannolikheten för intrång hos ett företag de gör affärer mer.”

Det är också tydligt att svenskars agerande i frågan skiljer sig beroende på ålder, där äldre människor är mer benägna att ta med risk för intrång i beräkningarna än de yngre.

SIFO/FICO: Som kund till ett företag, tänker du på vilken risk för dataintrång det finns hos det specifika företaget innan du ger dem tillgång till din personliga information?

  • Ja – 55% (Äldre – 64% / Yngre 45%)
  • Nej – 29% (Äldre – 20% / Yngre 37%)
  • Vet ej – 16%

FICO som i decennier varit en ledande global aktör i att utveckla betyg för kreditvärdighet, leder nu ett arbete för att utveckla nya standarder för att bedöma organisationers risk för intrång.