Nära partnerskap mellan kommun och leverantör är nyckel till framgångsrik digitalisering

Pulsen Omsorg har lång erfarenhet av att leverera verksamhetssystem till landets vårdgivare och omsorgsaktörer. Varje dag arbetar över 30 000 användare, från både offentlig och privat sektor, i bolagets flaggskeppsprodukt Combine och allt fler kunder väljer nu att förlänga sina samarbeten med Pulsen flera år framåt. I närtid har Pulsen bland annat tecknat nya avtal med Upplands Väsby, Ekerö, Falkenberg och, senast i raden, Östhammar – som förlänger sitt tidigare avtal med ytterligare fyra år.

Att ligga i teknikens framkant kräver gott samarbete

Uppländska Östhammar är med sina 22 000 invånare en mellanstor svensk kustkommun, men de är en föregångare i landet inom att använda digitalisering och IT inom kommunal omsorg. Redan tidigt gjorde man val att satsa på de bästa lösningarna inom området, vilket bland annat ledde till att man införde verktyget Combine från Pulsen.

– Att Pulsen nu lyfter hela Combine till en ny nivå i sin nya version passar väldigt bra för vår del. Vi ser det som en möjlighet att fördjupa vårt samarbete med Pulsen samtidigt som vi ser över våra processer och arbetsmetoder och vilket stöd som behövs för att få ut mesta möjliga verksamhetsnytta från våra digitala lösningar, säger Stefan Andersson som är förvaltningsledare inom IT i Östhammars kommun.

Rätt förutsättningar för att digitalisera framtidens välfärd

– Östhammar är väldigt intresserade av att pröva ny teknologi. Man har en stor tro på att det ska gå att digitalisera och effektivisera och skapa en bättre arbetsmiljö genom det. Ibland har man nog varit lite naiva i tron på att tekniken löser allting, när det finns många delar som behöver samspela för att få det att fungera. Här är ett bra partnerskap helt avgörande. För oss har det varit ett jättelyft sedan jag började jobba med kontinuerliga uppföljningar tillsammans med Simon Axeland som är kundansvarig på Pulsen Omsorg. Att lyckas handlar mycket om relationer och förståelse för varandras situationer. Det är teamwork som gäller hela vägen. Som kommun klarar man sällan att göra detta på egen hand, fortsätter Stefan Andersson.

– När vi får till ett sådant här bra och nära samarbete med en helhetssyn kan vi också använda alla de verktyg och den kompetens som finns inom Pulsen Omsorg för att underlätta för kunderna. I Östhammar arbetar vi till exempel med kvalitetssäkring inom HSL och andra områden, och kommer under året se över alla delar av verksamheten för att skapa bättre arbetsflöden och optimering av verktygen. När moderna tekniska lösningar kombineras med smarta processer, god verksamhetskunskap och ett tight partnerskap mellan kommunen och oss som leverantör — då skapar vi tillsammans verkligen rätt förutsättningar för att digitalisera framtidens välfärd, avslutar Simon Axeland, kundansvarig på Pulsen Omsorg.