NASens många skepnader

[KANALPARTNER] Som de flesta vet är en NAS i grund och botten en central lagringsplats för alla former av data för allt från enklare hemanvändning till avancerade företagslösningar.

NASen i denna bemärkelse har sin grund från början av 2000-talet men har sedan dess utvecklats på flera sätt NASens många skepnader 1och för flera ändamål. I sin enklaste form är nasen just bara en nätverksplacerad lagringsplats för en till flera hårddiskar men sedan skalar NAS lösningarna upp till stora rackmonterade lösningar som i allt fler fall även tar sig an en eller flera serverroller.

Förutom att agera renodlad lagringsplats så ska bör en NAS i sin enklaste form även erbjuda någon eller några former av extra säkerhet för vårt data. Även detta kan göras på multipla sätt där den mest grundläggande lösningen, som även i de flesta fall direkt förknippas med en NAS, är olika RAID varianter. Enkelt förklarat är RAID en lösning för att skapa redundans för vårt data där en, eller flera, hårddiskar i NASen kan gå sönder utan att data går förlorad.

Men idag så finns även så många flera lösningar för att hantera säkerhet och säkerställa skyddet av data. Detta omfattar allt från enheter med integrerad hårdvarukryptering av all eller delar av data, det kan gälla special anpassade processorer och minnen som löpande hanterar felkorrigering av data men det kan även gälla att i ett senare skede i lagringprocessen synkronisera en lokal NAS mot en fjärrplacerad NAS för att skapa ytterligare en kopia på vår viktigaste data.

Lokalkontorets server

Just möjligheten att koppla samma en eller flera NAS enheter underlättar även datahanteringen på företag med olika mindre lokalkontor, eller varför inte för dig som delvis jobbar hemifrån. Genom ett etablera en säker anslutning mellan huvudkontorets centrala lagring och fjärrkontoret kan den interbaserade trafiken optimeras samtidigt som data alltid är skyddad.

Men som nämnts ovan så erbjuder allt fler NAS enheter utökade funktioner som gör att vi även kan använda vår NAS till mycket mer än lagring. Det är till och med så att merparten av dagens NAS modeller kan agera som en lokal server med tjänster som täcker allt från enklare skrivar- och övervakningslöningar via webb-, FTP- och media server till mail-, VPN- och olika former av hybrida molnserverlösningar och allt där emellan. Vi skulle enkelt kunna säga som så att det finns mer eller mindre en NAS lösning för alla tänkbara ändamål.

På lokal nivå

Går vi tillbaka till NAS modellen som fristående enhet så finns även här flera intressanta användningsområden som många gånger glöms bort. En av de enklare men mer användbara är nyttjandet av multipla ethernet portar. Många NAS enheter har två eller fler RJ45 anslutningar och dessa kan vi använda på flera olika sätt. För det fösta så kan dessa slås samman som en virtuell höghastighetsöverföring. För det andra så kan multipla anslutningar konfigureras för redundans där en port tar över om en annan fallerar.

Det intressantaste användningsområdet skulle vi däremot vilja säga är vad som kallas för tjänstebindning. Med denna funktion kan olika tjänster kopplas mot en specifik port. Det kan exempelvis vara så att du har olika subnät där användare i ett nät behöver åtkomst åt strömmande media medan andra nätverk bara ska kunna använda NASen för backup. Det kan även vara så att du på ett mindre företag använder en anslutning mot internet för att där använda NASen som företagets egna webbserver. Skulle vald NAS ha stöd för att hantera och köra virtuella maskiner så kan även detta vara en utmärkt tjänst att koppla mot en eller flera portar.

Appar skapar mervärde

Idag används molnet i allt större utsträckning både för utökad backup av data men kanske framför allt för att lagra data och foton/filmer från våra mobiler. Nackdelen med molnlagringen är att den snabbt blir en kostsam historia då det fria utrymmet många gånger är begränsat. En lösning på detta är att använda NAS enheten som en Hybridlösning som kombinerar och interagerar mellan lokal lagring och molnet. På detta sätt kan vi dels säkerhetskopiera all data från våra mobila enheter, mer eller mindre utan hänsyn till lagringmängden, via molnet till vår NAS.

Själva kopplingen för att lösa detta varierar mellan olika tillverkare men för att göra det så enkelt som möjligt så erbjuder i princip alla tillverkare idag ett flertal appar som underlättar detta. På samma sätt så finns även appar för det mesta med allt från fjärråtkomst till våra lokala filer eller även nätverk till full kontroll av anslutna övervakningskameror eller strömmande av lokalt lagrade media till globalt placera enheter. Möjligheterna är i det närmaste obegränsade och nya funktioner och tjänster tillkommer löpande för samtliga tillverkare.